Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom fra Østre Landsret i sag om mandatsvig. 
18-02-2013 

Østre Landsrets 5. afdeling har i en domsmandssag i dag, den 18. februar 2013, ændret Københavns Byrets dom af 7. september 2012, hvorved en 45-årig kvinde blev idømt 3½ års fængsel for mandatsvig over for sin arbejdsgiver.

Tiltalte, der er født i 1967, var i byretten tiltalt og dømt i overensstemmelse med sin erkendelse for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for ca. 130,5 mio. kr. over for et selskab, hvor hun var ansat som direktør. Tiltalte blev ved byrettens dom straffet med fængsel i 3½ år og indtil videre frakendt retten til at være stifter af, direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond. Tiltalte blev frifundet for en påstand om konfiskation 

Byrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af straffen og konfiskation af 60 mio. kr.

Tiltalte ankede tillige dommen med påstand om formildelse af straffen og frifindelse over for påstanden om konfiskation.

Spørgsmålet om rettighedsfrakendelse var således ikke indbragt for landsretten.

Landsretten forhøjede efter forholdets karakter, herunder det besvegne beløbs størrelse, og under inddragelse af tiltaltes personlige forhold, og at hun blandt andet havde angivet sig selv, til fængsel i 4½ år og traf afgørelse om konfiskation af 60 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, telefonnummer 99 68 64 47 eller (mobil) 22 87 90 52.

Hvis der ønskes udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regn-skab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Der henvises j.nr. 5. afd. S-2840-12

 

Til top Sidst opdateret: 18-02-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk