Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelser af hverdagens juridiske konflikter 

 

Østre Landsret vil som domstol gerne udbrede kendskabet til de afgørelser, der træffes ved retten inden for det område, der kan kaldes juridiske hverdagskonflikter: Hvem skal betale, hvis jeg falder på et isglat fortov? Må jeg fremleje min lejlighed? Hvor går grænsen mellem vold og bare iver på en fodboldbane? 

Nedenfor kan læses resume af afgørelser udvalgt af landsrettens afdelinger. Der vil løbende blive lagt nye resumeer ind.

Der kan anmodes om udskrift af de enkelte afgørelser ved at kontakte landsrettens regnskabsafdeling: 

aktindsigt@oestrelandsret.dk

For udskrifter skal der betales 175 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (41 25 90 31).

Resumeer

Kørsel med hash (THC) i blodet kan straffes, selvom det måtte skyldtes passiv rygning. Dom af 6. april 2016

Hvis der ikke saltes godt nok i glatføre, risikerer man at skulle betale erstatning, hvis nogen falder og slår sig. Dom af 9. november 2016

Et barn kan overtage sine forældres almen lejebolig, hvis de har haft fælles husstand i mindst 2 år. Dom af 3. maj 2017

Hvis en hund, der ikke er i snor, bider en anden hund, der er i snor, kan det straffes med bøde. Dom af 5. maj 2017

Bevidst påkørsel af andre med en bil straffet som grov vold. Dom af 17. maj 2017

Til top Sidst opdateret: 30-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk