Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet (tilmeldingssøgsmål) 

Dato for Sagens anlæg:

09-08-2013 

Du kan læse mere om gruppesøgsmål her:

Læs mere

Sagens parter:

Sagsøgeren:
Foreningen Amagerinvestor
ved advokat:
Frantz Sigersted-Rasmussen og Sven Hougaard
Grupperepræsentanten:
Foreningen Amagerinvestor
ved advokat:
Frantz Sigersted-Rasmussen og Sven Hougaard
Sagsøgte:
Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet
ved advokat:
Henholdsvis advokat Jens Rostock-Jensen og Kammeradvokaten v/advokat Thorbjørn Sofsrud.

Sagen er anlagt ved:

Østre Landsret

Sagsnummer i retten:

B-3287-13 

Resume af sagen:

Gruppesøgsmålet angår spørgsmålet om, hvorvidt Finansiel Stabilitet A/S og Finanstilsynet i deres sagsbehandling i relation til Amagerbanken har optrådt ansvarspådragende over for de investorer, der tegnede kapitalforhøjelsen i Amagerbanken i henhold til prospekt af 17. august 2010 med til-lægsprospekter af 3. september og 12. september 2010.

En beskrivelse af gruppen:

Sagsgenstand:

Sagens afgrænsning:

Dette et tilmeldingssøgsmål:

Ja

Oplysning om, hvor man kan til- eller framelde sig:

Krav om sikkerhedsstillelse ved tilmelding:

Oplysning om evt. fri process:

Oplysning om underretning:

Fristen for at tilmelde sig gruppesøgsmålet:

09-11-2015 

Tilmelding til gruppesøgsmål:

Til topSidst opdateret: 15-09-2015 
Østre LandsretBredgade 591260 København K.Telefon: 99686200Fax: 33145822Email: post@oestrelandsret.dk