Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg i Østre Landsret 

Der er som udgangspunkt adgang for alle, der ønsker at overvære retsmøderne.

Det gælder i civile sager som i straffesager og følger af det såkaldte offentlighedsprincip. Men det sker, at landsretten efter reglerne i retsplejeloven beslutter at lukke dørene, således at publikum ikke har adgang. Man kan altid rette henvendelse til Østre Landsrets Information, hvor man kan få oplysninger om, hvilke sager der vil være særligt egnede at overvære.

Skolebesøg i landsretten med henblik på at overvære en retssag.

Det er vigtigt, at unge i uddannelsessystemet får indsigt i domstolenes arbejde og betydning for demokrati og retssikkerhed i Danmark.

Skoleklasser med elever fra omkring 14 år er velkomne til at besøge landsretten med deres lærer.

Det anbefales at kontakte Informationen i landsretten pr. e-mail
information@oestrelandsret.dk  mindst 14 dage før besøget. Personalet vil herefter være behjælpeligt med at finde den rette sag til klassen.

Foldere om de opgaver, domstolene løser, kan hentes her:

Tæt på Danmarks domstole
Hvordangennemføres en civil sag
Hvordan gennemføres en straffesag

Landsretten sender også gerne et eller flere sæt foldere.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale, der med fordel kan benyttes i forbindelse med besøg i landsretten. (Kend din ret).

Efter ankomsten til landsretten skal klassen henvende sig i Informationen. Derfra vil klassen blive ledsaget til den retssal, hvori retssagen skal foregå.

Der vil i almindelighed være plads til omkring 20 elever i retssalen. Det kan derfor forekomme, at eleverne må fordeles på mere end en retssal.

Landsrettens dommere er, hvis tiden tillader det, indstillet på efter retssagen at svare på spørgsmål.

Det er derfor en god idé, hvis klassen forbereder sig inden besøget, f.eks. ved at overveje spørgsmål, eleverne kan stille.

Eleverne skal under besøget udvise god ro og orden. Mobiltelefoner skal være slukket.

Hvis klassen bliver forsinket eller forhindret i at komme, bedes Informationen kontaktet. 

I landsretten er der en offentlig restaurant. Åbningstiden er kl. 8-13.30.

Til top Sidst opdateret: 06-03-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk