Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Principalerklæring 

 
( E K S E M P E L )

                           P R I N C I P A L E R K L Æ R I N G

Undertegnede advokat navn…… med møderet for landsret/Højesteret bekræfter herved, at cand.jur. navn……… i perioden fra ……. har været og fortsat er autoriseret fuldmægtig hos undertegnede på fuld tid og i den forbindelse har deltaget i behandling af retssager, herunder givet møde for mig i byretssager.

                                        Sted….., dato …..


                                           Underskrift
Til top Sidst opdateret:  
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk