Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skifteret 

Vejledning til pårørende om behandling af dødsboer ved retten i Lyngby.

Anmeldelse af dødsfaldet

En dødsboskiftesag oprettes i skifteretten, når skifteretten modtager dødsanmeldelsen.

Dødsanmeldelsen udfyldes hos bedemanden eller præsten, der sørger for, dødsanmeldelsen sendes til skifteretten.

Der går derfor ca. 1 uge fra dødsfaldet før skifteretten modtager dødsanmeldelsen og hermed kan oprette en  dødsboskiftesag.

Når skiftesagen er oprettet, skal der tages stilling til, på hvilken måde boet skal behandles (udleveres).  Se under behandlingsformer.

Begravelsen

Hvis du bestiller en begravelse, er det som udgangspunkt dig, der skal betale for den. Bedemanden kan kun sende regningen til den, som har bestilt begravelsen.

Bedemanden vejleder de pårørende om, hvem der hæfter.

Ingen har pligt til at bestille en begravelse. Heller ikke ægtefæller.

Hvis ingen vil stå for begravelsen, skal kommunen gøre det. Det står i begravelseslovens § 5.

Inden boet udleveres – Hvad må arvingerne?

Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, gælder følgende:

  • Enhver, der er i besiddelse af afdødes aktiver, har pligt til at opbevare disse på betryggende måde, jf. dødsboskifteloven § 8.
  • Arvingerne må ikke dele afdødes penge, indbo eller andet.
  • Arvingerne må ikke gå ind i afdødes bolig, medmindre arvingerne bor på samme adresse, eller skifteretten undtagelsesvist har givet tilladelse hertil. Hvis skifteretten skal give tilladelse hertil, kræves det som minimum, at arvingerne er enige herom. Hvis afdøde boede på et plejehjem, kan plejehjemmet kontaktes for en særskilt aftale om, at boligen kan tømmes og indboet stilles i et aflåst rum.
  • Regninger skal ikke betales. Hvis afdøde hæftede for gælden alene, har kreditorerne ikke ret til at få deres penge, før boet er udleveret, og der er foretaget en prøvelse af de anmeldte krav. Se under proklama.  
  • Hvis der fjernes genstande fra boet uden skifterettens samtykke, kan forholdet politianmeldes.
  • Hvis der opstår problemer inden udleveringen af boet, bør arvingerne kontakte skifteretten herom.

Sagsbehandling i skifteretten

Skifteretten skriver til den, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen (den der har bestilt begravelsen). Brevet sendes umiddelbart efter modtagelse af dødsanmeldelsen. I brevet beder vi boets kontaktperson om at rette henvendelse til skifteretten med henblik på afholdelse af telefonmøde.

I telefonmødet vejleder skifteretten om, hvordan boet kan behandles. Når boets kontaktperson ringer er det derfor vigtigt, at vedkommende kender afdødes familie- og formueforhold. Skifteretten har typisk først alle oplysninger 2-3 uger efter dødsfaldet.

Arvinger kan også kontakte en advokat, der kan yde rådgivning og hjælpe arvingerne med boets behandling. Advokatens honorar betales som udgangspunkt af boet. Det er vigtigt, at boets kontaktperson giver skifteretten besked om, hvilken advokat, der er valgt til at behandle boet.

Kontaktpersonen har ansvaret for at orientere de øvrige arvinger.

Skifteretsattest
Når der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at de, der har overtaget boet, har ret til at disponere over afdødes formue.

Den første skifteretsattest er gratis.

En ny skifteretsattest kan udstedes mod en retsafgift på 175 kr.

Behandlingsformer

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder. Behandlingsmåden afhænger af hvilke arvinger, der er i boet samt størrelsen af boets formue.

 

Et dødsbo kan behandles på følgende måder:

Boudlæg

Ægtefælleudlæg

Uskiftet bo

Privat skifte

Forenklet privat skifte

Bobestyrerbo

 

Proklama

I alle andre boer end boudlæg, skal der indrykkes et proklama i Statstidende.
Proklama er en meddelelse om, at alle der har et krav i boet, skal anmelde kravet inden 8 uger.

Kreditorernes anmeldelse skal ske skriftligt, og angive kreditors krav samt evt. renter og omkostninger.

Anmeldes et krav ikke inden fristen, vil kreditors ret til at få kravet dækket i boet bortfalde.  Der er imidlertid nogle undtagelser hertil, som fx krav, der er sikret ved pant samt visse krav på skatter og afgifter. 

Blanket til meddelelse i Statstidende findes her. 

Til top Sidst opdateret: 14-06-2012 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk