Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notar 

En notar er en person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter. Oftest drejer notarforretningen sig om testamenter. Her kan du læse om notarens opgaver, og hvad du skal huske at medbringe.

Vigtig information om aflysninger af notarialforretninger.

Efter den 11. marts 2020 vil det ikke være muligt at møde op til almindelige notarialforretninger ved Retten i Lyngby foreløbigt frem til den 15. april 2020.

Læs mere her.

Retten har dog fra torsdag 2. april 2020 åbnet delvist op for notarforretninger, dog kun for erhvervsdrivende og kun efter tidsbestilling.

Læs mere her.

... ... ...

Der er åbent for notarkunder i hele rettens åbningstid, det vil sige mandag - fredag fra kl. 8.30 til kl. 15.00.

Da retten ikke har tidsbestilling til notaren, kan der være ventetid.

Der er nummersystem til ventekø. Nummer kan trækkes ved receptionen.

Personlig henvendelse om notarforretning skal ske til receptionen ved Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby. 

Telefonisk henvendelse kan ske til tlf.  99 68 48 00.

Testamenter
Notaren har et kort møde med den person, der ønsker at underskrive testamentet. Notaren skal ikke godkende indholdet af testamentet. Notaren skal sikre sig den pågældens identitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette et testamente.
 
Husk at medbringe:
  • Det originale dokument, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra.  
  • Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge notaren, hvad der ellers kan bruges. 
  • En kopi af testamentet. Der skal udfyldes en forside, som kan hentes her. Af hensyn til læsbarheden anbefales det, at blanketten udfyldes på maskine eller pc.
  • Dankort til betaling af retsafgift 

Udkørende notarialforretninger
Hvis den person, der skal underskrive dokumentet, er syg eller på anden måde svækket og derfor ikke kan møde personligt, kan man ved tele-fonisk henvendelse aftale en tid, hvor notaren kommer ud på bopælen.

Hvorfor notarpåtegning
Ved et notarpåtegnet testamente opnår man følgende sikkerhed:
testamentet forsynes med en notarpåtegning, hvori underskriftens ægthed samt underskrifthaverens fornuftsmæssige tilstand er bekræftet, en kopi af testamentet bliver opbevaret ved den ret, hvor man har underskrevet for notaren, så man altid kan finde det igen, og notaren indberetter til Personbogen (et landsdækkende register), at man har oprettet testamente, og hvor kopien af testamentet opbevares.
Således er man sikret, at det nemt kan undersøges, om man har oprettet testamente, og sikret, at det nemt kan findes frem, f.eks. efter dødsfald.
 
Særligt for virksomheder:
Fuldmagter og andre dokumenter
Dokumenter, som skal bruges i udlandet, skal ofte underskrives for notaren. Notarpåtegninger til udlandet kan laves på engelsk, tysk, fransk og spansk.

Læs mere om notarforretninger på baggrund af underskriftsprøve her.

Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft pr. 1. september 2017 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt
Fremtidsfuldmagter kan ikke oprettes på notarkontoret.

En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret på Tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysning.dk.

Når fuldmagten er oprettet, skal den underskrives digitalt med NemID på www.tinglysning.dk. 

Hvis man er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan man oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Dette sker ved aftalt personligt fremmøde i Familieretshuset og vejledning findes på www.familieretshuset.dk .

En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal ikke vedkendes for notar, men alene ved personligt møde i Familieretshuset.   

Notarens rolle
Når opretter har underskrevet fuldmagten digitalt med NemID, skal den vedstås for en notar.

Det er vigtigt, at fuldmagten ikke indeholder de sidste 4 cifre i cpr.nr. på fuldmagtshaver, fordi fuldmagten ved ikrafttræden bliver offentlig tilgængelig.

Opretter af fremtidsfuldmagten skal for at vedstå denne møde op hos notaren. Notaren bekræfter med digital underskrift, at opretter  fornuftsmæssig er i stand til at vedstå fuldmagten. Fuldmagten er nu tinglyst og ligger passiv i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt sættes i kraft.

Opretter skal medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort) og oplyse det sagsnummer, opretteren selv har valgt at give fuldmagten. 

Der betales med Dankort eller Mobilepay en retsafgift på 300 kr.

Bekræftelse af kopi – Certified Copy

Notaren kan i begrænset omfang bekræfte dokumenter. Bekræftelse af offentlige danske dokumenter henvises til Udenrigsministeriet Legalisering/Apostille um.dk/rejse-og-ophold/legalisering.

Dokumenter, der kan bekræftes af den udstedende myndighed, bekræftes ikke af notar.

Notaren kan lave en bekræftet kopi efter der er sket apostillering/legalisering af UM.

Notaren kan ikke bekræfte andre landes offentlige dokumenter, her henvises til det pågældende lands repræsentation i Danmark eller tilbage til oprindelseslandet.

Notaren bekræfter ikke, at det primære dokument er ægte, kun at det er en ægte kopi af det primære dokument.

 

Husk at medbringe:
Legitimation med billede og retsafgift.
Tegningsudskrift fra CVR må ikke være ældre end 1 måned.
 
Bekræftelse af kopier
Notaren kan bekræfte kopier.
 
Retsafgifter:
Testamenter kr. 300,-
Dokument kr. 300,-
Underskriftsprøve kr. 300,-
Bekræftelse af kopi kr. 100,-
Åbning af bankboks kr. 300,- + transport
Udkørende notarforretning kr. 300,- + transport
Lodtrækning kr. 500.- pr. påbegyndt time
Betaling med dankort foretrækkes
Til top Sidst opdateret: 01-04-2020 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk