Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg i Retten 

Her kan du finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil overvære en retssag.

Retsmøder i civile sager og straffesager er som udgangspunkt offentlige. Enhver kan derfor komme ind og høre på.

Skoleklasser kan besøge retten på samme måde som alle andre. Praktiske hensyn gør dog, at det er en god idé at ringe og aftale et besøg i forvejen. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år. Denne aldersgrænse er dog normalt ikke et problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages i retten af en lærer.

Du kan på hjemmesiden under retslister se, hvilke sager der er berammet i de følgende uger.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en skoleklasse eller en anden stor gruppe, bør du derfor af praktiske grunde træffe aftale med retten på forhånd. Du kan samtidig - også tidligere end vi offentliggør retslister - få at vide, hvornår der bliver behandlet straffesager eller andre sager, som dine elever kan have udbytte af at overvære.

Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Det er derfor en god idé at ringe til retten samme morgen, som I har planlagt at overvære en retssag, for at høre, om sagen "bliver til noget" og hvis ikke, om der er andre sager på, som kunne være interessante at overvære.

Der skal naturligvis være ro i retssalen under sagens behandling, og man må ikke komme ind i eller forlade retssalen, når der ikke er pause.

Efter, at I har overværet retssagen, kan der nogle gange blive lejlighed til at tale med dommeren og eventuelt anklager og advokat, hvor I kan stille spørgsmål, så du og eleverne kan få en nærmere uddybning af forskelligt undervejs i den konkrete retssag og eventuelt forklaring om mere generelle forhold. 

Besøg i retten.

Elever, der ønsker praktikophold, opfordres til at skrive til Retten i Lyngby, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby, efter aftale med skolens studievejleder. Retten har mulighed for at tilbyde praktikplads til to elever om foråret og to elever om efteråret.

Kontaktperson: Marianne Andersen tlf. 99 68 48 76 eller adm.lyn@domstol.dk

Til top Sidst opdateret: 21-11-2017 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk