Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Lyngbys dom af 26. marts 2014 
26-03-2014 

Tre personer idømt i alt 9½ års ubetinget fængsel for økonomisk kriminalitet i Bryde Gruppen og Nordic Tankers A/S
 
Indehaver af Bryde Gruppen ApS, den 46-årige T1, blev idømt fængsel i 4 år og en tillægsbøde på 3.159.923 kr. To andre erhvervsmænd, T3 og T4, blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år pg 3 år og 6 måneder, medens T2, der har været gift med T1, blev idømt 1 års betinget fængsel for en mindre fremtrædende rolle i kriminaliteten. Kriminaliteten foregik i det væsentlige i tiden omkring Bryde Gruppens konkurs den i november 2008 og i januar 2009 i Nordic Tankers-forholdet.
 
Skattesvig af særlig grov karakter
T1 blev fundet skyldig i skattesvig i et forhold, hvorved han unddrog det offentlige ikke under 3.159.923 kr. Forholdet blev realiseret ved uberettiget udtræk fra T1’s kapitalpensionsopsparing. T3 blev fundet skyldig i medvirken til dette forhold.
 
Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed
T1 blev i fire forhold fundet skyldige i at have unddraget fordringshaverne i Bryde Gruppen ApS og datterselskabet VICH-M 1021 ApS aktiver til en værdi af i alt 18,5 mio. kr. gennem uberettigede betalinger og pantsætninger til fordel for selskaber tilhørende T2.
 
T2 blev i et af forholdene straffet for medvirken. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om skyldnersvig for et højere beløb, men retten fandt ikke dette bevist.
 
Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed
T1, T3 og T4 blev fundet skyldige i mandatsvig begået i forbindelse med varetagelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer i det børsnoterede selskab, Nordic Tankers A/S. I januar 2009 udgjorde de tre tiltalte selskabets samlede bestyrelse, efter tre øvrige bestyrelsesmedlemmers fratræden i december 2008. De tiltalte valgte på et bestyrelsesmøde den 12. januar 2009 at indgå forskellige aftaler m.v., hvorved Nordic Tankers A/S påtog sig store forpligtelser over for de tiltalte og selskaber tilhørende de tiltalte. Retten fandt, at de tiltalte derved tilsidesatte Nordic Tankers A/S’ tarv og i stedet varetog deres eget. Værdien af mandatsvigen blev opgjort til over 25 mio. kr. T4 blev frifundet for et enkelt delforhold af mandatsvigen.
 
Strafudmåling
I overensstemmelse med retspraksis på området har retten ved strafudmålingen primært lagt vægt på størrelsen af den opnåede eller tilsigtede vinding. Der er i formildende retning lagt vægt på de tiltaltes særdeles gode personlige forhold, herunder at de tiltalte ikke tidligere var straffet.
 
Rettighedsfrakendelse
Alle de tiltalte fik frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. T1 og T3 fik også indtil videre frakendt retten til at udøve revisorvirksomhed.
Til top Sidst opdateret: 26-03-2014 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk