Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skattepligt ved frigørelse for restgæld 
17-02-2020 

Retten i Lyngby har den 17. februar 2020 afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og en deltager (kommanditist) i et kommanditselskab.
 
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en gevinst opnået ved frigørelse for restgælden på et såkaldt non-recourse lån i fremmed valuta er skattepligtig.
 
Højesteret havde afsagt dom i en sag den 11. oktober 2019, hvor Højesteret slog fast, at en sådan gevinst er skattepligtig, og at EU-retten ikke er til hinder for beskatning.
 
I sagen for Retten i Lyngby solgte kommanditselskabet sin hotelejendom, der var belånt med et såkaldt non-recourse lån optaget i engelske pund. Et lån med et non-recourse vilkår indebærer, at kommanditisterne kun hæfter overfor långiver med et aktiv og ikke med personlig hæftelse. Ved salget af hotelejendommen blev kommanditselskabet i overensstemmelse med non-recourse vilkåret frigjort for betaling af den resterende del af lånet.
 
Kommanditisten gjorde under sagen for retten i Lyngby en række forhold gældende, som kommanditisten mente, at Højesteret ikke havde taget stilling til, herunder at gevinsten skulle behandles som en singulær gældseftergivelse eller en akkordordning.
 
Retten i Lyngby fandt ved dommen ikke, at der var forhold i sagen, der kunne føre til et andet resultat end resultatet i sagen for Højesteret.
Sagen, der har sagsnummer BS-246/2015-LYN, blev behandlet af tre dommere.
 
Til top Sidst opdateret: 17-02-2020 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk