Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Russisk statsborger idømt 4 års ubetinget fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for A. P. Møller-Mærsk Gruppen 
27-08-2015 

En 30 årig russisk statsborger, der har arbejdet for Mærsk Drilling i blandt andet Ghana og Angola, blev fundet skyldig i fakturasvindel over for sin arbejdsgiver for et beløb på ca. 23,7 mio. kr. og forsøg på bedrageri for ca. 4,3 mio. kr.
 

Retten i Lyngbys dom af 27. august 2015

Bedrageriet

Bedrageriet foregik i perioden fra marts 2011 til maj 2014, hvor tiltalte arbejdede i en ledende stilling på Mærsk Drillings kontorer i Ghana og Angola. I samarbejde med ansatte hos en ghanesisk leverandør udførte tiltalte bedragerierne ved at lade leverandøren udstede fakturaer vedrørende ydelser, der ikke var leveret. Andre fakturaer lød på priser langt ud over de aftalte. Fakturaerne blev i vidt omfang godkendt til betaling af tiltalte selv. Andre ansatte foretog også godkendelse af fakturaerne, hvilket skete i tillid til falske underskrifter, der var påført fakturaerne som led i bedrageriet. Den ghanesiske leverandør overførte godt ¾ af udbyttet til tiltaltes bankkonto og beholdt resten selv.

 

Strafudmåling

I overensstemmelse med retspraksis på området har retten ved strafudmålingen primært lagt vægt på størrelsen af den opnåede eller tilsigtede vinding. Der er i skærpende retning lagt vægt på bedrageriernes antal og planlagte og organiserede karakter, ligesom der er lagt vægt på den lange gerningsperiode. Det er tillagt særligt skærpende virkning, at tiltalte har udøvet bedrageriet ved misbrug af sin ledende stilling. Der er i formildende retning lagt vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold, herunder at tiltalte ikke tidligere var straffet.

 

Udvisning og erstatning

Tiltalte, der aldrig har opholdt sig i Danmark, blev udvist af Danmark for bestandigt. Samtidig blev han dømt til at erstatte Mærsk Drilling det tabte beløb.

 

Internationale forhold

Betalingen af fakturaerne er sket fra konto tilhørende A. P. Møller Mærsk A/S på Esplanaden i København, hvorfor kriminalitetens virkning er indtrådt i Danmark. Straffelovens betingelser for at behandle sagen ved en dansk domstol var derfor opfyldt, selv om det angik en russisk statsborgers kriminalitet i Afrika.

Til top Sidst opdateret: 27-08-2015 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk