Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En 30-årig mand idømt dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling for grov vold overfor sin nyfødte datter 
07-07-2015 

 
En 30-årig mand idømt dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling for grov vold overfor sin nyfødte datter

En domsmandsret ved Retten i Lyngby har fundet en 30-årig mand skyldig i ved flere lejligheder at have udøvet grov vold imod sin nyfødte datter samt at have udøvet vold mod sin hustru. Manden var tiltalt for blandt andet at have holdt en pude over datterens ansigt samt flere gange at have holdt sin hånd over datterens næse og mund, hvilket bevirkede, at datteren blev misfarvet i ansigtet. Der kunne ikke konstateres skader på datteren som følge af overfaldene. Retten fandt det på baggrund af hustruens forklaring bevist, at manden havde udført de pågældende handlinger, men retten fandt det ikke bevist, at manden derved havde forsæt til at dræbe datteren. Manden blev derfor frifundet for forsøg på manddrab men blev fundet skyldig i legemsangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245. Manden blev endvidere dømt for at have givet hustruen flere lussinger med flad hånd, og at have øvet vold mod datteren ved at have bøjet hendes fingre bagover.

Et flertal af domsmandsretten fulgte anbefalingen fra Retslægerådet og anklagemyndighedens påstand og idømte manden dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.

Til top Sidst opdateret: 07-07-2015 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk