Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ejendomsmægler frakendt retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre 
22-12-2014 

 
 
Ved kendelse af 9. september 2013 bestemte Diciplinærnævnet for ejendomsmæglere, at to ejendomsmæglere, der var gift med hinanden, hver skulle tildeles en bøde på 250.000 kr. og begge frakendes retten til at udøve ejendomsformidling indtil videre.
 
Disciplinærnævnet lagde vægt på, at ejendomsmæglerne havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved i et større antal tilfælde ikke at have afregnet sælgerens tilgodehavende, da der forelå anmærkningsfrit skøde.  Der blev ligeledes lagt vægt på, at ejendomsmæglerne i strid med deponeringsbekendtgørelsen havde modtaget for store beløb til deponering. Nævnet fandt, at ejendomsmæglerne herved havde gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed.
 
Den ene ejendomsmægler indbragte afgørelsen for domstolene med påstand om ophævelse af kendelsen, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet behandling hos Diciplinærnævnet.
 
Ved dom afsagt den 22. december 2014 har retten frifundet Disciplinærnævnet. Det betyder, at Disciplinærnævnets kendelse af 9. september 2013 er blevet opretholdt.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2014 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk