Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om drab og voldtægter 
23-06-2015 

Retten i Lyngbys dom af 23. maj 2014

32-årig mand idømt forvaring for voldtægter og drab
 

Voldtægter

Den tiltalte havde lejet et værelse i sin lejlighed i Lyngby ud til flere på hinanden følgende lejere. Retten fandt det bevist, at den tiltalte i to tilfælde i maj henholdsvis juni 2014 voldtog to forskellige kvindelige lejere på dette værelse, idet han truede dem med en køkkenkniv og udøvede vold i form af halsgreb. Endvidere havde den tiltalte ved hjælp af et skjult kamera på værelset optaget og videresendt et nøgenbillede af den ene af disse kvinder, ligesom han truede den anden af kvinderne med at ville offentliggøre billeder af hende på internettet, hvis hun fortalte om voldtægten.

Drab

Tiltalte har erkendt, at han den 27. juli 2014 udøvede vold mod en tredje kvindelig lejer af værelset med døden som en uagtsom følge. Efter voldens karakter af et kraftigt, vedvarende halsgreb fandt retten det bevist, at den tiltalte måtte indse, at døden var en overvejende sandsynlig følge af hans adfærd, hvorfor retten dømte den tiltalte for manddrab.

Retten har i overensstemmelse med tiltaltes erkendelse fundet tiltalte skyldig i usømmelig omgang med lig, idet tiltalte pakkede lejerens lig ned i en kuffert, som han transporterede til et krat i nærheden af Klampenborgvej i Kongens Lyngby og efterlod.

Sanktion

I overensstemmelse med Retslægerådets indstilling har retten idømt den tiltalte en forvaringsdom. Retten har herved lagt vægt på karakteren af de begåede forhold og oplysningerne om tiltaltes person, navnlig at det efter hans kriminalitetsmønster må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Tiltalte blev endvidere udvist for bestandig og dømt til at betale erstatning og tortgodtgørelse til de forurettede i sagen.

 

Til top Sidst opdateret: 23-06-2015 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk