Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den såkaldte ”lægesag” 
10-10-2014 

 
 
Dom i den såkaldte ”lægesag”  
 
Retten i Lyngby har i dag afsagt dom i sagen, hvor der var rejst tiltale mod 3 læger for strafbare forhold begået i tilknytning til behandlingen af en faderskabssag ved Retten på Frederiksberg.
 
De tre læger var tiltalt for forsøg på bedrageri ved under anvendelse af lægeerklæringer og dna-prøver med urigtigt indhold at have bragt Retten på Frederiksberg i den vildfarelse, at en af de tiltalte læger ikke var far til det barn, som faderskabssagen ved retten drejede sig om. Endvidere var der rejst tiltale mod lægerne i anledning af de erklæringer og dna-prøver, der var blevet udarbejdet til faderskabssagen. Den af lægerne, der i forbindelse med faderskabssagens afslutning havde anerkendt faderskabet, var endvidere tiltalt for falsk forklaring for retten.
 
Ved den dom, der nu er afsagt, fandt retten i betydeligt omfang den af lægerne, der er blevet anset for far til barnet, skyldig i overensstemmelse med tiltalen i anklageskriftet.  Retten har således fundet, at anklagemyndigheden har løftet bevisbyrden for, at han har haft til forsæt til at forsøge at unddrage sig faderskabet og betaling af børnepenge, og at han i den forbindelse har gjort brug af dna-prøver vedrørende en anden ukendt person. Han blev også fundet skyldig i falsk forklaring for Retten på Frederiksberg.  Straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 8 måneder.
 
Retten frifandt de to andre læger, der også var tiltalt. En af lægerne havde udarbejdet en lægeerklæring om, at den nu domfældte læge på grund af sygdom ikke kunne møde til prøvetagning i en nærmere afgrænset periode. Den anden læge havde stået for udtagningen af dna-prøver.  Retten fandt vedrørende disse to tiltalte, at anklagemyndigheden – uanset den uhensigtsmæssige og letsindige fremgangsmåde ved udfærdigelse af lægeerklæringen og dna-prøvetagningerne - ikke havde løftet bevisbyrden for, at de pågældende havde haft forsæt til at medvirke til bedrageri eller i øvrigt til at begå forbrydelse i offentlig tjeneste eller vedrørende bevismidler.
Til top Sidst opdateret: 10-10-2014 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk