Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vigtig meddelelse om aflysning af hovedforhandlinger, andre retsmøder og notarialforretninger 
12-03-2020 

Efter den 11. marts 2020 vil de fleste retsmøder blive aflyst frem til og med den 15. april 2020.
Efter statsministerens udmelding den 11. marts 2020 vil de fleste retsmøder blive aflyst frem til og med den 15. april 2020.

Du vil – så vidt muligt – blive informeret, hvis dit retsmøde bliver aflyst. Vi anbefaler derfor, at du holder øje med minretssag.dk (civile sager) eller din e-boks (straffe, foged- og skiftesager og møder i øvrigt).

Der vil fortsat kunne anlægges civile sager og foretages digital sagsbehandling på minretssag.dk.

Du er velkommen til at kontakte retten på telefon 99 68 48 00 eller på mail (se direkte mailadresse til rettens afdelinger her), hvis du er i tvivl, om dit retsmøde er aflyst. Vi anbefaler, at du venter til dagen før retsmødet, før du kontakter retten.

Telefoniske retsmøder og henvendelser på mail vil som udgangspunkt blive behandlet. Vi kan dog risikere overbelastning på vores digitale systemer, som kan medføre problemer.

Der vil blive afholdt fysiske retsmøder efter følgende retningslinjer, og navnlig i sager, der er særligt indgribende f.eks.:

 • Grundlovsforhør
 • Fristforlængelser (forsøges afviklet via Video 3)
 • Hastende kendelser om indgreb
 • Arrestantsager, der ud fra en proportionalitetsvurdering eller andre vigtige hensyn ikke kan udsættes
 • Familieretlige sager om fuldbyrdelse af samvær, der ikke bør udsættes, og når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis
 • Indenretlige afhøringer, der ud fra en proportionalitetsvurdering ikke kan udsættes
 • Fogedforretninger, der ikke kan udsættes
 • Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt
 • Andre sager, der ud fra en proportionalitetsvurdering af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede ikke bør udsættes, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis
 • Særlig hastende notarialforretninger

De fleste retsmøder aflyses, herunder igangværende hovedforhandlinger og udsatte retsmøder, i følgende sager:

 • Straffesager
 • Civile sager
 • Fogedsager
 • Dødsboskiftesager

Der vil heller ikke være mulighed for at møde op til almindelige notarialforretninger.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om, at testamenter kan oprettes som vidnetestamenter. Læs vejledningen her.

Et vidnetestamente kan, hvis det ønskes, bekræftes over for notaren, når vi åbner op for notarialforretninger på ny.

Fra torsdag den 2. april 2020 har retten åbnet for notarialforretninger for erhvervsdrivende. Der skal bestilles tid, og det er fortsat ikke muligt at møde op til almindelige notarialforretninger. Læs mere her.

Anmodninger om aktindsigt vil for tiden alene blive behandlet i meget begrænset omfang.

Du kan læse mere om tiltagene på domstol.dk.

Vi beklager den ulejlighed, som det måtte medføre, og beder om forståelse i en situation, der også er ny for os.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2020 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk