Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kvinden med den tunge kuffert idømt fængsel i 1 år og 6 måneder 
20-12-2018 

En 61 årig norsk kvinde er blevet dømt for i perioden fra 2014 til 2018 at have begået 22 forhold af groft bedrageri mod bl.a. kirketjenere, bedemænd, indehavere af Bed&Breakfast. Kvinden blev idømt fængsel i 1½ år og udvist af Danmark.
Sagsnummer: SS 4127/2018

Sagen kort fortalt

Kvinden havde i perioden fra marts 2014 og til juli 2018 forskellige steder i Jylland og på Sjælland, Lolland og Bornholm opsøgt Bed&Breakfast, hoteller, kirker og bedemandsforretninger og mødt tilfældige personer på gaden, bærende alene på sin kuffert.

Bl.a. under foregivende af, at hun led af uhelbredelig kræft, at hun var på flugt fra sin voldelige ægtemand, at hendes børn og børnebørn var syge eller afgået ved døden, og at hun havde mistet sine penge, bankkort og personlige papirer, havde hun formået personerne til at låne hende penge til betaling af rejsebilletter, overnatninger m.m. Kvinden betalte ikke lånene tilbage og havde ved flere lejligheder efterfølgende sendt mails til sine ofre med oplysning om, at hun selv var afgået ved døden.

Kvinden var tiltalt for 22 forhold af groft bedrageri efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, og 2 forhold af tyveri efter straffelovens § 276.

Kvinden erkendte 10 forhold af bedrageri, men ikke at det var sket under skærpende omstændigheder, og nægtede sig skyldig i 12 forhold af bedrageri og 2 forhold af tyveri.

Kvinden ønskede ikke at udtale sig under sagen.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at kvinden i 22 tilfælde på det tidspunkt, hvor hun havde lånt penge af personerne eller havde indlogeret sig på overnatningsstederne, havde indset, at hun ikke havde hverken evne eller vilje til at betale pengene tilbage.

Retten fandt det endvidere bevist, at bedrageriforholdene henset til omfanget og karakteren heraf, herunder særligt måden kvinden havde udset sig de forurettede på og perioden, forholdene var begået over, var af særlig grov beskaffenhed.

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde begået 2 tyverier.

Kvinden blev således fundet skyldig i 22 forhold af groft bedrageri til en samlet værdi af knap 38.000 kr. efter straffeloven § 286, stk. 2, jf. § 279.

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen omfattede tillige den betingede del på 1 års fængsel af en norsk dom fra maj 2017 for helt ligeartet kriminalitet, hvor kvinden var blevet idømt 1 år og 8 måneders fængsel.

Kvinden blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Dommerne lagde bl.a. vægt på forholdenes særligt grove karakter, herunder at kvinden havde udset sig bestemte persongrupper som ofre, og at kvinden gennem de sidste mange år var dømt utallige gange for helt ligeartet kriminalitet i Skandinavien. Dommerne lagde endvidere vægt på, at en række af forholdene var begået umiddelbart efter, at kvinden var blevet løsladt fra afsoning af den norske dom fra maj 2017.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt til formildelse.

Tiltalte, der havde været varetægtsfængslet fra den 30. juli 2018, blev fortsat fængslet under anken.

Tiltalte har den 17. juni 2018 frafaldet anken, hvorefter dommen er endelig.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 20. december 2018

Til top Sidst opdateret: 18-06-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk