Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

I strid med forskelsbehandlingsloven at ændre arbejdstid fastsat i blanket for bevilling af fleksjob 
21-12-2018 

Ligebehandlingsnævnet havde tilkendt en kvinde, der efter en arbejdsulykke var ansat i et fleksjob, en godtgørelse på 9 måneders løn. Retten var enig i afgørelsen.

Ligebehandlingsnævnet havde tilkendt en kvinde, der efter en arbejdsulykke var ansat i et fleksjob hos en større virksomhed, en godtgørelse på 265.000 kr. svarende til 9 måneders løn på grund af virksomhedens tilsidesættelse af sin forpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2 a og tillagt godtgørelsen procesrenter fra kvindens indbringelse af sagen for Ligebehandlingsnævnet. Retten var enig i afgørelsen, dog tilkendtes renter fra tidspunktet for betalingspåstandens nedlæggelse for retten.

Sagen kort fortalt

Kvinden, der i 1996 havde været udsat for en arbejdsulykke, blev i 2007 ansat hos virksomheden som køkkenassistent i et fleksjob. Stillingen blev ændret til en ansættelse som receptionist i 2010. I blanketten for bevilling af løntilskud til fleksjob, der blev anvendt ved ansættelsen af kvinden, fremgik under særlige aftaler for ansættelse blandt andet det vilkår, at arbejdstiden var fra kl. 8 til 12. Virksomheden varslede i februar 2017 en ændring af vilkåret om kvindens arbejdstid, så arbejdstiden fremover kunne fastlægges i hele receptionens åbningstid fra kl. 8-17. Kvinden accepterede ikke ændringen i placeringen af sin arbejdstid og blev derfor betragtet som afskediget. Det var under sagen ubestridt, at kvinden havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Sagens udfald

Retten fastslog, at der ved varslingen af ændringen af vilkåret om arbejdstid fra kl. 8 til 12 var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet indirekte forskelsbehandling, jf. § 7a i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Virksomheden havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, da kvinden fik varslet ændring af vilkåret om arbejdstiden. Retten lagde vægt på, at virksomheden ikke havde godtgjort, at kvindens beskæftigelse i den hidtidige funktion med arbejdstid fra kl. 8-12 ikke kunne fastholdes, eller at kvinden ikke kunne blive flyttet til andet arbejde i virksomheden.

Retten fandt, at godtgørelsen passende kunne fastsættes som sket i størrelsesordenen af 9 måneders løn med pensionsbidrag, henset til ansættelsesperiodens længde og idet kvinden ikke var forpligtet til at acceptere ændringerne i sin arbejdstid.

Der blev tilkendt renter fra tidspunktet for betalingspåstandens nedlæggelse for retten.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 21. december 2018.
Til top Sidst opdateret: 21-12-2018 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk