Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningssag om ledelsesansvar i den tidligere Amagerbanken A/S 
12-06-2017 

Dom i Retten i Lyngbys sag nr. BS 159-509/2013
 

Retten i Lyngby har den 12. juni 2017 afsagt dom i en erstatningssag anlagt af FS Finans III A/S (et datterselskab til Finansiel Stabilitet) mod 11 sagsøgte, der var medlemmer af enten direktionen eller bestyrelsen i Amagerbanken i hele eller dele af perioden mellem 2006 og 2011.

 

De sagsøgte, der var sagsøgt for mellem 300 mio. kr. og 900 mio. kr., blev alle frifundet.

 

Sagen angik, om de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med bevillinger i eller forvaltningen af tre konkrete låneengagementer. Sagen angik derimod ikke spørgsmålet om erstatningsansvar for Amagerbankens konkurs.

 

Et af de tre låneengagementer vedrørte udviklingen af Østerfælled-ejendommen på Østerbro i København. Engagementet blev etableret i 2006, og i foråret 2008 blev det udvidet med en såkaldt valutaramme. Hvis tabet på valutarammen oversteg 100 mio. kr., kunne Amagerbanken kræve overskridelsen indbetalt. Fra begyndelsen af 2010 oversteg tabet på valutarammen kontinuerligt 100 mio. kr. Den 18. januar 2010 var tabet på 113,2 mio. kr., og hverken kunden eller kautionisterne var i stand til at betale overskridelsen. Valutatabet steg, og Amagerbanken lukkede valutarammen i slutningen af juni 2010 med et tab på omkring 340 mio. kr.

 

Et hovedspørgsmål i retssagen var, om de sagsøgte allerede i januar eller februar 2010 burde have lukket valutarammen. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at direktionen og bestyrelsen i 2010 kontinuerligt overvågede, drøftede og tog stilling til udviklingen i de åbentstående valutapositioner. Ved de lejligheder, hvor bestyrelsen undlod at lukke valutarammen, skete det på et grundlag, der var underbygget af relevante og aktuelle oplysninger om tab samt valutakursudvikling og prognoser fra interne og eksterne, herunder udenlandske, markedsanalytikere. Retten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at antage, at de sagsøgte herved havde handlet usagligt eller på anden måde uforsvarligt. Retten fandt imidlertid, at det var en fejl, at bestyrelsen ikke senest den 19. maj 2010 vedtog en strategi for, hvilken risikosituation banken ville acceptere. Denne undladelse var i strid med en tidligere bestyrelsesbeslutning. Der var dog vide rammer for, hvilken strategi de sagsøgte kunne have vedtaget i saglig varetagelse af Amagerbankens kommercielle interesser inden for engagementet, og retten havde derfor ikke grundlag for at antage, at en rettidig vedtagelse af en strategi ville have medført en tidligere lukning af valutarammen, end tilfældet var. Det var derfor ikke godtgjort, at den manglende vedtagelse af en strategi havde været tabsforvoldende. Retten fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende ved først at lukke valutarammen i slutningen af juni 2010.

 

Efter bevisførelsen i sagen fandt retten heller ikke grundlag for at antage, at de sagsøgte havde handlet uforsvarligt eller på anden måde ansvarspådragende i forbindelse med de øvrige kritiserede dispositioner i de tre engagementer.

Læs hele dommen her

Til top Sidst opdateret: 12-06-2017 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk