Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om erstatningsansvar for ledelsen i selskaber der uberettiget fik udbetalt jobrotationsydelser 
15-03-2019 

En tidligere direktør og bestyrelsesformand i flere selskaber og en tidligere direktør i et selskab blev fundet erstatningsansvarlige overfor Københavns Kommune.

Sagsnummer: BS-1412/2016-LYN

Sagen vedrørte, om to mænd, S1 og S2, som henholdsvis direktør i to selskaber og bestyrelsesformand i et tredje selskab (S1) og direktør i det tredje selskab (S2), havde pådraget sig et erstatningsansvar for Københavns Kommunes tab ved udbetaling af jobrotationsydelser til disse selskaber, som siden var gået konkurs. Efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere ret til at få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig person som vikar for den beskæftigede. 
 
Københavns Kommune havde anlagt sagen og krævet, at S1 skulle betale erstatning med 1.587.735 kr., og at S1 og S2 in solidum skulle betale erstatning med 1.428.159 kr. S1 og S2 havde påstået frifindelse herfor.
 
Retten fastslog, at S1 skulle betale 1.587.735 kr. i erstatning til Københavns Kommune, og at S1 og S2 in solidum skulle betale 472.730 kr. i erstatning, mens der skete frifindelse for den resterende del af kravet. Retten fandt, at der var sket uberettiget udbetaling af jobrotationsydelser i dette omfang, og at S1 henholdsvis S1 og S2 var erstatningsansvarlige for Københavns Kommunes tab herved. Retten lagde vedrørende kravet mod S1 blandt andet vægt på, at S1 som direktør i to selskaber bevidst og kontinuerligt over en lang periode havde videregivet oplysninger til Københavns Kommune om anvendelse af et ikke eksisterende uddannelsessted kaldet Marcus Evans Academy i forbindelse med jobrotation. Retten lagde vedrørende kravet mod S1 og S2 blandt andet vægt på, at der ved ansøgninger om jobrotation var afgivet oplysninger om en uddannelse på uddannelsesstedet Aretas, selv om en sådan uddannelse ikke var eksisterende på tidspunktet for ansøgningen, og at S1 og S2 som henholdsvis bestyrelsesformand og direktør i selskabet var ansvarlige herfor.
 
Sagen blev behandlet af tre dommere, og dommerne var enige om sagens udfald.
 
Dommen er afsagt den 15. marts 2019.
Til top Sidst opdateret: 15-03-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk