Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om overfald med økse på tankstation i Birkerød 
30-01-2019 

En 30-årig mand er dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling for bl.a. drabsforsøg på to unge mennesker.
Sagsnummer: SS 1-5217/2018

Sagen kort fortalt

En 30-årig mand var tiltalt for drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, for i februar 2018 at have overfaldet to tilfældige unge mennesker med en økse på en tankstation i Birkerød. Tiltalte nægtede sig skyldig i drabsforsøg, men erkendte at have slået de to unge med øksen, men således forholdet alene kunne henføres under straffelovens § 245 (grov vold). Manden var desuden tiltalt for flere andre forhold, herunder bankrøveri i Ringsted, hvilket han erkendte.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at manden må have anset døden som en overvejende sandsynlig følge af de slag, som han tildelte de forurettede med øksen. Retten lagde herved vægt på våbnets farlighed, antallet af slag, slagenes placering, og at slagene var kraftfulde, hvilket fremgik af den videoovervågning, som blev afspillet i retten. På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte var skyldig i drabsforsøg. Tiltalte blev desuden i overensstemmelse med sin tilståelse dømt for bankrøveri og forsøg på bankrøveri.

Tiltalte blev fundet omfattet af straffelovens § 16 (sindssyg i gerningsøjeblikket) og dermed straffri. Retten fandt – efter Retslægerådets anbefaling – at den mest formålstjenlige foranstaltning til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser var anbringelse i psykiatrisk afdeling. Henset til kriminalitetens art fastsattes ingen længstetid. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale bl.a. en tortgodtgørelse på 15.000 kr. til én af de forurettede.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 30. januar 2019.

Kontaktinformation

Anklagemyndighedens pressetelefon: 72 68 90 08

Til top Sidst opdateret: 30-01-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk