Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om omstødelse i konkurs 
06-02-2019 

En bank og ni kommanditister i et konkursramt kommanditselskab blev in solidum dømt til at betale godt 16,5 mio. kr. til det konkursramte kommanditselskab.

Sagsnummer: BS-8395/2018

Sagen kort fortalt

Det konkursramte kommanditselskab, som havde anlagt sagen, krævede, at kommanditselskabets bank og ni kommanditister in solidum skulle betale ca. 28,5 mio. kr. til konkursboet, som følge af, at kommanditselskabets kassekredit i banken uberettiget var blevet nedbragt, ligesom der uberettiget var sket betalinger på kommanditselskabets erhvervslån. Konkursboet gjorde gældende, at betingelserne for omstødelse var opfyldt både i forhold til kommanditisterne og banken.

Banken og de ni kommanditister, som var blevet stævnet, påstod frifindelse. 

Sagens udfald

Retten fastslog, at der kunne ske omstødelse for et samlet beløb på godt 16,5 mio. kr. både i forhold til kommanditisterne og banken.

Retten lagde vægt på, at kommanditselskabets kassekredit i banken var uforfalden, og at nedbringelsen af kassekreditten fandt sted længe før budgetteret og på et tidspunkt, hvor kommanditselskabet i øvrigt fraveg sine normale betalingsmønstre og undlod at betale udestående forfaldne betalinger i form af bl.a. ejendomsskat, moms og terminsbetaling på i alt ca. 8,5 mio. kr. Ved nedbringelsen af kassekreditten blev kredittens saldo positiv, og de ni kommanditister blev frigjort fra deres forpligtelser som kautionister i forhold til banken. Retten lagde til grund, at kommanditselskabet ved nedbringelsen af kassekreditten var i så alvorlige vanskeligheder, at selskabet ville ende i konkurs. Nedbringelsen af kassekreditten var således utilbørlig. I forhold til banken lagde retten vægt på, at nedbringelsen fandt sted mindre end 3 måneder før fristdagen og på et tidspunkt, hvor selskabet ikke betalte forfaldne kreditorer. Nedbringelsen af kassekreditten fremstod herefter ikke som ordinær.

Visse af betalingerne på erhvervslånet fandt sted i tilknytning til selskabets regnskabsaflæggelse, knapt 8 måneder før konkursen, hvor det måtte have stået både banken og kommanditisterne klart, at konkurs var en nærliggende konsekvens af selskabets alvorlige økonomiske situation. På denne baggrund fandt retten, at betalingerne på utilbørlig måde begunstigede kommanditisterne på øvrige fordringshaveres bekostning, og dermed savnede forretningsmæssig begrundelse. Retten fandt, at insolvensbetingelserne ikke var opfyldt for så vidt angår betalinger på erhvervslånet for et beløb på ca. 12 mio. kr.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 6. februar 2019.

Dommen er efterfølgende anket til landsretten.

For yderligere oplysninger henvises til dommerfuldmægtig Dennis H.K. Jakobsen på telefon 99 68 48 00.

Til top Sidst opdateret: 06-02-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk