Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

20 dages betinget fængsel for deling af børnepornografi 
04-03-2019 

20 dages betinget fængsel for deling af børnepornografi

Sagsnummer: SS 1-922/2019

Sagen kort fortalt

I sagen, der er rejst som én ud af et stort antal sager vedrørende udbredelse af to børnepornografiske videoer på internettet siden sommeren 2015 i det såkaldte ”Umbrella-kompleks”, var en dreng tiltalt for i september 2015 at have delt én af de to børnepornografiske videoer til en person, i oktober 2015 at have delt de to børnepornografiske videoer til en person og i november 2015 at have delt én af de to børnepornografiske videoer samt en anden børnepornografisk video til en person efter straffelovens § 235, stk. 1. Drengen fyldte 19 år i løbet af perioden.

Drengen erkendte at have delt videoerne, men nægtede at have haft forsæt til at udbrede børnepornografi, da han ikke var klar over, at personerne på videoerne var under 18 år.

Dommens resultat

Retten fandt efter en samlet vurdering af lyd- og billedsiden af videoerne, og uanset videoernes til tider uskarpe og svingende billedkvalitet, at det, når videoerne blev set i sammenhæng, klart fremgik, at de to personer på videoerne var under 18 år. Henset hertil fandt retten, at drengen havde indset muligheden for, at de to personer var under 18 år, og at drengen forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde. Drengen havde derfor haft det fornødne forsæt, og retten fandt ham skyldig.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 20 dage.

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på karakteren af videoerne og omfanget af delinger foretaget inden for en periode på ca. 2 måneder og på den tid, der var gået, siden delingerne fandt sted.

Drengen blev dømt til at betale en godtgørelse til de to personer på henholdsvis 500 kr. og 2.500 kr. Størrelsen af beløbene blev fastsat under hensyntagen til, at andre personer, der måtte blive fundet skyldige i at videresende de samme videoer, også kunne blive pålagt at betale godtgørelse til de forurettede, samt til de godtgørelser, der allerede måtte være tilkendt de forurettede, og til at der var tale om deling af videoerne til i alt tre personer inden for en periode på ca. to måneder.

Afgørelsesdato

1. marts 2019

Til top Sidst opdateret: 04-03-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk