Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

10 dages betinget fængsel for deling af børnepornografi 
04-03-2019 

10 dages betinget fængsel for deling af børnepornografi

Sagsnummer: SS 1-897/2019

Sagen kort fortalt

I sagen, der er rejst som én ud af et stort antal sager vedrørende udbredelse af to børnepornografiske videoer på internettet siden sommeren 2015 i det såkaldte ”Umbrella-kompleks”, var en dreng, der på gerningstidspunkt i maj 2016 var 16 år gammel, tiltalt for deling af de to børnepornografiske videoer til fem personer på samme tidspunkt efter straffelovens § 235, stk. 1. Drengen erkendte at have delt videoerne, men nægtede at have haft forsæt til at udbrede børnepornografi, da han ikke var klar over, at personerne på videoerne var under 18 år.

Dommens resultat

Retten fandt efter en samlet vurdering af lyd- og billedsiden af videoerne, og uanset videoernes til tider uskarpe og svingende billedkvalitet, at det, når videoerne blev set i sammenhæng, klart fremgik, at de to personer på videoerne var under 18 år. Henset hertil fandt retten, at drengen havde indset muligheden for, at de to personer var under 18 år, og at drengen forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde. Drengen havde derfor haft det fornødne forsæt, og retten fandt ham skyldig.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 10 dage.

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på karakteren af videoerne og på, at drengen delte to videoer, men at der alene skete deling til fem personer på samme tidspunkt, på drengens unge alder på gerningstidspunkt og på den tid, der var gået siden da.

Drengen blev dømt til at betale en godtgørelse til de to personer på henholdsvis 500 kr. og 2.500 kr. Størrelsen af beløbene blev fastsat under hensyntagen til, at andre personer, der måtte blive fundet skyldige i at videresende de samme videoer, også kunne blive pålagt at betale godtgørelse til de forurettede, samt til de godtgørelser, der allerede måtte være tilkendt de forurettede, og til at der var tale om deling af de to videoer til fem personer på samme tidspunkt.

Afgørelsesdato

1. marts 2019

Til top Sidst opdateret: 04-03-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk