Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle sagsbehandlingstider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 

Samværssager

 • Berammelsestid 2- 3 uger

Straffesager

 • Hastesager indenfor 37 dage
 • Færdselssager indenfor 16 uger
 • Domsmandssager indenfor 16 uger

 Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 8 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 8 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 20 uger
  • 1 dags varighed:  Om 24 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

 

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson ca. 1 uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 2 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Ægtefælleskifte

 • Berammelsestid: 2-3 uger

Insolvenssager

Denne type sager behandles ikke ved retten i Lyngby, men ved Sø- og Handelsretten. Se Sø- og Handelsrettens hjemmeside  for nærmere information om ekspeditionstiderne for sager angående gældssanering, konkurs og tvangsopløsning.

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-5 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 1 uge efter modtagelsen 12uger frem. (lov)
Til top Sidst opdateret: 19-09-2019 
Retten i LyngbyseperatorLyngby Hovedgade 96seperator2800 Kgs. LyngbyseperatorTelefon: 99684800seperatorEmail: lyngby@domstol.dk