Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om at være praktikant  

Her kan du læse mere om at være praktikant
Retten tager 1-2 praktikanter (praktikforløb for skoleelever) ind om efteråret. Interesserede skal være fyldt 15 år, og skal skrive til retten på mail kolding@domstol.dk, og aftalen sker på baggrund af en personlig telefonsamtale, hvor det blandt andet vurderes, om du har, hvad der skal til for at være i praktik ved retten i en uge.
 
Selv om du som praktikant ved Retten i Kolding naturligvis ikke er egentlig ansat eller får løn, er der visse ting, som vi forventer af dig, for at du kan deltage i vores arbejde. Til gengæld lover vi dig en spændende tid i praktikperioden.

Tavshedspligt
Du vil - i forbindelse med dit arbejde som praktikant - få kendskab til en række meget fortrolige oplysning om personer, der er indblandet i retssager m.m. Vi forventer af dig som en selvfølge, at du ikke videregiver disse oplysninger til andre, herunder til din familie og venner. Dette er en klar forudsætning for, at vi antager praktikanter ved retten. Kan man ikke acceptere dette krav, kan man ikke blive praktikant! Det er i øvrigt i vidt omfang strafbart at videregive de nævnte oplysninger til andre. Dette betyder imidlertid ikke, at du - med mindre du får anden besked - kan fortælle andre om, hvad du har oplevet. Bare du ikke oplyser detaljer som f.eks. navn, personnummer, tidligere idømte straffe o.l. Du må sagt med andre ord normalt gerne fortælle generelt om, hvad du har oplevet - bare ikke i en form, så man kan genkende de implicerede personer. I særlige tilfælde kan dommeren i øvrigt pålægge dig en videregående tavshedspligt.

Arbejdstid
Første dag skal du møde kl. 08.00. Øvrige dage skal du som udgangspunkt møde kl. 8.00-15.00, hvis ikke andet er aftalt. 

Pauser

  • Formiddags kaffe/the-pause á 15 min.
  • Frokostpause á 29 min. (Du skal selv medbringe frokost)

Påklædning
Du bedes møde i retten i afslappet, men pænt tøj. Som praktikant er du - lige som de øvrige ansatte ved retten - en repræsentant for retsvæsenet, hvor "publikum" forventer, at man er nogenlunde formelt og i hvert fald pænt klædt på.

Sygdom
Bliver du syg i praktikperioden, bedes du give besked til Marianne Ravn i administrationsafdelingen på telefonnr. 99 68 69 01.

Overværelse af sager
Du vil i praktikperioden bl.a. få mulighed for at overvære en eller flere sager. Inden sagen påbegyndes, vil du som regel få lejlighed til at se sagens "akter", dvs. alle papirerne i sagen. Du må selvfølgelig ikke fjerne eller tage kopier af akterne.

Når du overværer et retsmøde i en sag, forventes du at være stille og ikke blande dig i - eller kommentere - hvad der foregår. I nogle tilfælde vil du få lejlighed til at sidde sammen med dommeren oppe ved selve retsskranken. Her er det naturligvis særlig vigtigt, at du opfører dig "eksemplarisk", da du fremtræder som en slags medlem af retten.

Er du i øvrigt i tvivl om noget, er du meget velkommen til at spørge en af de ansatte, både juristerne og kontormedarbejderne. 

Til top Sidst opdateret: 08-06-2015 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk