Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om at være elev 

Her kan du læse mere om at være elev i retten

Hvilken baggrund har elever ved domstolene?
Eleverne har gennemført enten HHX, 2-årig HG, studentereksamen eller HF suppleret med handelsskolens 18–ugers skoleforløb.

Hvad er løn- og ansættelsesvilkårene for elever?
Elevernes ansættelse og løn følger fællesoverenskomsten og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og StK, HK/STAT.

De fleste elever bliver ansat fra den 1. september og er udlært efter to år.

Hvad vil mit daglige arbejde bestå i?
Som elev ved retten i Kolding vil du blandt andet komme til at arbejde med retssager og administration. Arbejdet er meget ansvarsfuldt, og du har stor kontakt til domstolenes brugere.

Hvordan bliver elevtiden struktureret?
Retten udarbejder en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen viser de forskellige perioder i afdelingerne. Normalt er du mellem fire-seks måneder i hver afdeling.

Har jeg en fast kontaktperson under mit elevophold?
Ja, en uddannelsesansvarlig vil følge dig tæt under hele din elevtid, og du kan gå til vedkommende med alle slags spørgsmål.

Desuden har du i hver afdeling en oplæringsansvarlig, der følger dig i den periode, du er i afdelingen.

Kommer jeg til at gå i skole, mens jeg er elev?
Ja, domstolenes elever er lige som andre elever inden for offentlig administration på skoleophold fordelt over hele elevtiden.

Bliver der afholdt sociale arrangementer for alle elever i Danmarks Domstole?
Ja, der bliver arrangeret årlige elevseminarer for hele landets elever, hvor I diskuterer uddannelsen og hører, hvordan det går i de forskellige retter. Sidste år arrangerede eleverne desuden en hyttetur.

Har jeg mulighed for at få indflydelse på elevuddannelsen?
Ja, hvis du har lyst. Mange retter har elevrepræsentanter i Samarbejdsudvalgene, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din uddannelsesansvarlige.

Derudover har du ved de årlige elevseminarer muligheden for at komme med gode ideer til elevtiden i Danmarks domstole.

Eleverne er også repræsenteret i elevudvalget, der koordinerer elevuddannelsen ved Danmarks domstole fra a-z.

Hvordan er jobmulighederne inden for domstolene efter elevtiden?
Domstolene skal også i fremtiden ansætte en stor del af de dygtige elever, vi uddanner. Derfor forventer vi, at dine videre jobmuligheder inden for Danmarks Domstole er rigtig gode. Derudover får mange tidligere elever også job hos fx advokatselskaber eller politiet.

Hvis du vil vide mere, så klik her, eller send en email til 
kolding@domstol.dk

Til top Sidst opdateret: 26-06-2013 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk