Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retssagsprøve 

Information om praktisk prøve i retssagsbehandling (retssagsprøve).
 

For at blive advokat, skal en advokatfuldmægtig bestå blandt andet en retssagsprøve.

Retten afgør, om en sag (hovedforhandling) er egnet til retssagsprøve. Forhandlinger i retsmægling og småsager (retsplejelovens kap. 27 og 39), forældreansvarssager og ægteskabssager med undtagelse af bodelingssager kan ikke godkendes. Godkendelse kræver, at sagen efter rettens skøn giver grundlag for at kunne vurdere fuldmægtigens evner til at behandle retssager. Det er derfor en forudsætning, at sagen har et vist omfang i forhold til de bevismæssige og juridiske problemstillinger. Det er også en forudsætning, at fuldmægtigen forelægger sagen, og aftale herom skal derfor indgås med modparten, såfremt fuldmægtigen repræsenterer sagsøgte i sagen. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Spørgsmål om sagens egnethed bør drøftes under et forberedende retsmøde. I alle tilfælde kræves en skriftlig ansøgning til retten om godkendelse af sagen.

Ansøgning om godkendelse af sagen bør under alle omstændigheder foreligge, inden der berammes hovedforhandling, idet der ved berammelsen sædvanligvis må afsættes yderligere tid til hovedforhandlingen. Såfremt ansøgning om godkendelse af sagen til retssagsprøve fremkommer på et senere tidspunkt end ved sagens berammelse, kan det - uanset sagens egnethed - ikke forventes, at retten har mulighed for at tilrettelægge hovedforhandlingen, således at der samtidig kan gennemføres retssagsprøve.  

For nærmere vejledning henvises til ”Retningslinjer for den praktiske prøve i retssagsbehandling”, der er godkendt af Justitsministeriets kursusudvalg vedrørende grunduddannelsen. Retningslinjerne kan læses på www.advokatsamfundet.dk

Til top Sidst opdateret: 04-01-2018 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk