Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Autorisation  

Her kan du læse mere om autorisation af advokatfuldmægtige

Autorisation af advokatfuldmægtige

En advokat må have to autoriserede fuldmægtige. Autorisation gives af præsidenten i den byretskreds, hvor vedkommende advokat har kontor, jf. retsplejelovens § 135.

Her kan du læse en vejledning om anmodning af autorisation af advokatfuldmægtige samt samtykkeerklæring og en fuldmagtsblanket.

Ved anmodning om autorisation skal følgende vedlægges:

Fuldmagt

Kopi af juridisk kandidateksamensbevis, hvoraf det fremgår fra hvilken dato, fuldmægtigen er blevet kandidat, og hvor både censor og vejleder har underskrevet.

Samtykkeerklæring, til indhentelse af oplysninger fra Det centrale Kriminalregister.

Skatterestanceattest, fra hjemkommunen, med oplysning om, hvorvidt den pågældende har betydelig aktuel forfalden gæld til det offentlige.

Til top Sidst opdateret: 21-07-2011 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk