Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokater/retshjælp 

Her kan du læse mere om retskredsens beneficerede advokater, bobestyrere og medhjælpere.

Find en advokat

På Advokatsamfundets hjemmeside kan du søge efter advokater i hele landet.

Hvis du alene vil søge efter advokater i Koldings retskreds, kan du som udgangspunkt søge på postnummeret 6000-7323.

www.advokatsamfundet.dk

Offentlig retshjælp

Retshjælp er rådgivning og bistand, der bliver givet til personer, der opfylder nogle økonomiske betingelser. Advokater yder retshjælp. Kun personer kan få offentlig retshjælp. Selskaber og foreninger kan ikke få retshjælp.

Du har ret til hos en advokat at få en gratis helt grundlæggende mundtlig rådgivning om både de juridiske spørgsmål i din sag og om dine praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med sagen.

Ønsker du en vejledning, der ligger ud over dette, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling, skal du opfylde nogle økonomiske betingelser, som bliver reguleret hvert år den 1. januar. Hvis du vil vide mere, kan du ringe til retten eller til en advokat.

Du kan se, hvor du finder advokatvagten her.

Du kan kontakte en advokat og spørge om han/hun giver offentlig retshjælp.

Til mødet med advokaten skal du medbringe

  • eventuelle papirer om dit problem
  • din og din eventuelle ægtefælle/samlevers årsopgørelser fra forrige år
  • hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe bevis for dette.

Almindelig retshjælp kan være

  • rådgivning og deltagelse i møder
  • hjælp til at skrive enkelte breve eller dokumenter, for eksempel ansøgning om fri proces, testamenter og ægtepagter.

Udvidet retshjælp kan du få, hvis der er en tvist. Samtidig skal der være udsigt til, at sagen ved yderligere advokatbistand kan blive afsluttet uden retssag.

Retshjælp bliver ikke givet til

  • sigtede/tiltalte i en straffesag
  • normalt ikke til erhvervsdrivendes sager
  • sager om gældssanering
  • sager der vedrører en offentlig myndighed, hvis denne myndighed giver vejledning og bistand i nødvendigt omfang. Der kan dog blive givet retshjælp til at klage over en offentlig myndigheds afgørelse.

Advokaten skal fortælle dig hvad, det vil koste dig, før han giver retshjælp.

Almindelig retshjælp koster maksimalt 870 kr. inkl. moms. Staten betaler  75 %, og du betaler resten.

Udvidet retshjælp koster yderligere maksimalt 1.980 kr. inkl. moms. Staten og du betaler hver halvdelen.

Du betaler din andel til advokaten.

Staten betaler dog hele beløbet, hvis retshjælp bliver givet i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Ansøgningsblanket om offentlig retshjælp. 

Til top Sidst opdateret: 04-01-2018 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk