Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191. 
02-07-2014 

Retten i Kolding har den 2. juli 2014 kl. 14.00 afsagt dom i en domsmandssag, hvor 8 mænd og en kvinde var tiltalt for omfattende narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191.

Den 32-årige mand A fra Koldingområdet blev idømt fængsel i 16 år og udvist for bestandig for som hovedmand i januar 2013 at have planlagt og udført indsmugling af 10 kg amfetamin fra Holland til Danmark sammen med de to hollandske statsborgere B (46 år gammel) og C (66 år gammel), og for den 17. februar 2013 sammen med B og C at have planlagt og udført indsmugling af 4,9 kg amfetaminolie, der skulle raffineres til 26,2 kg amfetamin med en renhed på 14 % med henblik på videresalg.

Den hollandske statsborger B blev idømt fængsel i 13 år for sammen med A at have planlagt og udført indsmuglingerne, mens den hollandske statsborger C blev idømt fængsel i 11 år for blandt andet som chauffør af have kørt en prøve og de første 10 kg amfetamin til Danmark, ligesom han blev dømt for at have været med til at planlægge og udføre transporten af amfetaminolien. Både B og C, der ikke havde nogen form for tilknytning til Danmark, blev udvist for bestandig.

En 44-årig hollandsk statsborger D, der var bosiddende i Tyskland, blev frifundet for at have medvirket til indsmugling og forsøg på raffinering, da retten ikke fandt det bevist, at han var klar over, at de øvrige tiltalte havde indsmuglet amfetaminolie, eller at den svovlsyre, som han bragte fra Tyskland til Danmark, skulle indgå som bestanddel ved fremstilling af amfetamin.

A blev endvidere dømt for som hovedmand via sit firma i Kolding, der solgte gødning og planteudstyr, at have drevet i alt 13 skunklaboratorier i Jylland og på Fyn, hvorfra der i alt ville være blevet høstet 926,5 kg skunk, hvis ikke laboratorierne var blevet opdaget, ligesom han blev dømt for at stå bag videreoverlevering af i alt 140 kg skunk, der hovedsagelig blev overdraget i indkøbscentret Fields i København.

To mænd på 27 år fra Koldingområdet E og F blev begge idømt fængsel i 8 år for at have medvirket til den omfattende produktion og afsætning af skunk. Både E og F blev udvist for bestandig.

A´s samlever, G, der er dansk statsborger, blev idømt 6 års fængsel for at have medvirket til den omfattende produktion og afsætning af skunk.

Den 34-årige H, der befandt sig illegalt i Danmark, blev idømt fængsel i 10 år og udvist for bestandig for at have medvirket til indsmugling af de 4,9 kg amfetaminolie og for forsøg på at raffinere det til amfetamin og for at have medvirket ved driften af skunklaboratorierne og afsætning af skunk.

Den 42-årige danske statsborger I, der tidligere er dømt for at have kørt som chauffør med udstyr og skunk for A, blev frifundet for at have medvirket til amfetaminindsmuglingerne.

 

Til top Sidst opdateret: 02-07-2014 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk