Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

6 års fængsel for forsøg på manddrab til en mand fra Kolding 
27-08-2014 

Ved dom afsagt af retten i Kolding den 26. august 2014 blev en 51-årig mand idømt 6 års fængsel for overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21, forsøg på manddrab af en ven af ham. Straffen omfattede en reststraf på 246 dage.

Manden og hans ven havde truffet hinanden på et forsorgshjem, og da vennen manglede et sted at bo, tilbød manden, at vennen kunne flytte ind hos ham.

Manden nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkendte at have stukket vennen med en kniv. Han forklarede i retten, at han følte sig svigtet af vennen, fordi han troede, at vennen havde taget hans metadon. I den tilstand og over udsigten til abstinenser, greb han spontant en steakkniv, der lå på bordet i stuen, hvor vennen lå og sov. Han stak ham herefter to gange i halsen med kniven.

Af en retsmedicinsk erklæring fremgik, at vennen ikke havde været i umiddelbar livsfare i forbindelse med episoden, men at ethvert stik mod halsen er forbundet med livsfare ved læsion af de store halskar og forblødning.

Rettens tre juridiske dommere og seks nævninge var enige om, at dømme manden for forsøg på manddrab. I rettens begrundelse herfor fremgår blandt andet, at manden havde eller måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at vennen kunne afgå ved døden som følge af de to stik mod halsen, hvoraf det første stik blev fremført med så stor kraft, at kniven blev bøjet. Det fandtes på den baggrund bevist, at manden havde det fornødne forsæt til at ville slå sin ven ihjel.

Retten lagde ved strafudmålingen i formildende retning særlig vægt på, at manden umiddelbart efter gerningen havde kontaktet alarmcentralen for at tilkalde hjælp.

Et mindretal stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 5½ år.

Manden ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse.

  

Til top Sidst opdateret: 27-08-2014 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk