Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 tiltalte idømt bøde på hhv. 360.000 kr. og to gange 145.000 kr. 
09-07-2014 

3 tiltalte idømt bøde på hhv. 360.000 kr. og to gange 145.000 kr. for at være ansvarlige for ulovlige aktionærlån for i alt ca. 14,5 mio. kr.

3 tiltalte var direkte eller indirekte ejere af en række selskaber i en gruppe af selskaber. Der var rejst tiltale for 10 forhold af ulovlige aktionærlån vedrørende nogle af selskaberne i en periode frem til december 2011, hvor lånene var blevet tilbagebetalt. Alle tilfældene havde det fællestræk, at der var tale om lån fra ét selskab inden for gruppen til et andet selskab, som var direkte eller indirekte aktionær i det långivende selskab uden at være moderselskab. De tiltalte var medlemmer af bestyrelserne i de selskaber, der havde ydet lånene, og den ene var tillige med i direktionen af selskaberne.

De tiltalte anførte bl.a., at det var normalt at se hele gruppens samlede likviditet under ét, således at der blev ført penge fra de selskaber, der havde et overskud af likviditet til de selskaber, hvor der var behov for likviditet. Formålet med at yde lån på denne måde var at udnytte den ledige likviditet bedst muligt.

Retten vurderede, at lånene var omfattet af forbuddet i selskabslovens § 210, da der var tale om nærtstående, da både de långivende og låntagende selskaber var kontrolleret fuldstændigt af de tiltalte. Retten vurderede, at ingen af lånene var omfattet af undtagelsen i selskabslovens § 212, da ingen af de ydede lån kunne anses for at være ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition for det enkelte selskab.

Retten dømte de tiltalte, selv om der havde været en langvarig praksis i gruppen for at yde lånene, uden at selskabernes revisor havde givet regnskabet en påtegning herom før i regnskabet for 2010.

Bøderne blev fastsat til 2½ af lånenes hovedstol for så vidt angår den tiltalte, der var medlem af direktionerne i selskaberne og til 1 % af hovedstolen for så vidt angår de to andre tiltalte, der som medlemmer af bestyrelsen ikke havde taget del i den ulovlige disposition, men efterfølgende fået kendskab til den. 

Til top Sidst opdateret: 09-07-2014 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk