Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

22-årig mand af afghansk afstamning fra Kolding idømt fængsel i 12 år for manddrab og udvist for bestandig 
24-01-2017 

En 22-årig mand af afghansk afstamning bosat i Kolding blev den 23. januar 2017 ved et nævningeting ved Retten i Kolding idømt fængsel i 12 år og udvist for bestandig for den 1. februar 2016 at have dræbt en 23-årig mand ligeledes fra Kolding.
 
Episoden skete lige efter midnat på Hospitalsgade i Kolding, efter at parterne havde mødtes ved Slotsøen for at tale ud. Mødet udviklede sig til slagsmål, hvorunder parterne bevægede sig op til Hospitalsgade, hvor den 22-årige trak en kokkekniv med en bladlængde på 19,6 cm og stak den anden mand 4 gange. En af læsionerne var 15 cm dyb og ramte legemspulsåren. Tililende gav manden førstehjælp og tilkaldte ambulance, men det lykkedes ikke at redde manden, som blev erklæret død kl. 1.54 på skadestuen i Kolding.
Den 22-årige erkendte, at han havde stukket den anden mand med kniven men gjorde gældende, at der var tale om nødværge. Han gjorde endvidere gældende, at der ikke var tale om manddrab, men alene om vold af særlig farlig karakter.
Et flertal af rettens medlemmer fandt det bevist, at den 22-årige var skyldig i manddrab. Flertallet lagde blandt andet vægt på, at den 22-årige måtte have indset, at det var overvejende sandsynligt, at den anden mand ville dø som følge af de 4 knivstik. To af rettens medlemmer fandt det ikke bevist, at den 22-årige havde forsæt til manddrab og stemte derfor for alene at dømme for vold af særlig farlig karakter med døden til følge.
Der var enighed om, at den 22-årige ikke handlede i nødværge, da knivstikkene ikke var for at afværge et uretmæssigt angreb fra den anden mands side, og at den 22-årige derfor ikke var straffri.
Der blev afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år og 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år.
Der blev endvidere afgivet 2 stemmer for en betinget udvisning, mens der blev afgivet 10 stemmer for at udvise den 22-årige mand af Danmark for bestandig.
Flertallet lagde ved fastsættelsen af straffen vægt på, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at manddrab straffes med fængsel i 12 år.
Flertallet fandt endvidere ved afgørelse af udvisningsspørgsmålet- efter en samlet vurdering af den 22-åriges personlige forhold og hans tilknytning til henholdsvis Danmark og Afghanistan stillet overfor grovheden af den kriminalitet, som den 22-årige var fundet skyldig i - at det ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise den 22-årige mand.
Manden ankede dommen med påstand om frifindelse.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til kolding@domstol.dk under henvisning til rettens nr. SS-6408/2016.
Henvendelse vedrørende sagen kan ske til dommer Jan Strange, tlf. nr. 99686880.
 
Til top Sidst opdateret: 24-01-2017 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk