Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg i retten 

Her kan du læse mere om mulighederne for at besøge retten.

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden.
Medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver overvære et retsmøde.

Generelle retningslinier for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
  • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke eller afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerene rejse sig op.

Skoleklasser

Skoleklasser kan overvære retsmøder.  Vi anbefaler, at klassens lærer kontakter os, hvis en klasse ønsker at overvære et retsmøde. Det giver også mulighed for at tale med en af vores medarbejdere om, hvilke sager der kunne have særlig interesse for eleverne.

For yderligere oplysninger om civile sager og straffesager kan du kontakte afdelingslederen i retssekretariatet på tlf. 99 68 68 00.

For yderligere oplysninger om fogedsager og skiftesager kan du kontakte afdelingsleder Metha Stavnager på tlf. 99 68 68 00.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dommeren kan bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år.

Du kan klikke på Retslister og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet materiale "Kend din ret" for folkeskolens 8. og 9. klasses elever.  Se materialet her.

Større grupper

Retten har flere retssale, som er velegnede til en større gruppe af tilhørere.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Til top Sidst opdateret: 04-01-2018 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk