Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedret 

Her kan du læse mere om fogedsager og tvangsauktioner.
Sagsgang:
Når en almindelig fogedsag modtages, indkaldes begge parter inden for 1 uge til møde i fogedretten ca. 4 - 5 uger efter. Mødet afholdes såfremt indkaldelsen er forkyndt for skyldner.
 
Fogedmøder:
Se Forbrugerrådets film om mødet i fogedretten her.
 
Betalingspåkrav:
Fra betalingspåkrav modtages til de sendes til forkyndelse med 1. påtegning går der ca. 2 uger. Fra indsigelsesfristen udløber - det vil sige 14 dage fra betalingspåkravet er forkyndt - til der afholdes møde i fogedretten går der ca. 4 uger.
 
Udlæg i fast ejendom:
Her kan du læse en vejledning om udlæg i fast ejendom i forbindelse med digital tinglysning.
 
Udkørende fogedforretninger: 
Når du som rekvirent skal bruge fogeden til udkørende fogedforretninger, skal du sørge for, at fogeden bliver afhentet ved Retten i Kolding og bragt tilbage. Dette kan ske med f.eks. en taxa. Udgiften afholdes af dig.

Såfremt fogeden har flere udkørende forretninger med forskellige rekvirenter i forlængelse af hinanden, vil det konkret kunne aftales, at afhentning/bringning kan ske andre steder. 

Umiddelbare fogedforretninger: 
Blanket til ind- og udsættelsesforretninger kan hentes her. 

 

Til top Sidst opdateret: 14-04-2015 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk