Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Familieretten 
19-03-2019 

 
 

Som bekendt overgår behandlingen af sager indenfor det familieretlige område fra den 1. april 2019 til henholdsvis Familieretshuset og Familieretten.

Ved Retten i Kolding bliver der med virkning fra samme dato etableret en Familieret, og der vil til denne afdeling være tilknyttet en række faste dommere, øvrige jurister og sekretærer. Familieretten kan kontaktes via rettens hovedtelefonnummer 99 68 68 00, hvor man kan vælge at blive omstillet til Familieretten, der har samme åbningstid som resten af embedet.

Familieretten vil med de ændringer, der følger naturligt af den nye lovgivning, også fremadrettet behandle forældreansvarssagerne i overensstemmelse med Vejledningen om behandling af forældreansvarssager ved byretterne, som du kan læse her. https://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Documents/1%20Vejledning%20om%20for%C3%A6ldreansvarssager%20010318.pdf.

Der vil således fortsat blive indkaldt til et telefonmøde i forbindelse med opstarten af sagen. Det er rettens målsætning, at telefonmødet skal berammes hurtigst muligt. Vi tilbyder at beramme telefonmøder før almindelig retstid (inden klokken 9:00) og sidst på dagen (efter kl. 15:00) og håber, at advokaterne i den forbindelse også fortsat vil udvise fleksibilitet for at få møderne afviklet hurtigst mulig.

Retten berammer så vidt muligt hovedforhandlinger i de familieretlige sager til retssal 1, 2 og 3, og der bliver etableret nye ventefaciliteter ved børnesamtalerummene på 1. sal. Her vil børnene kunne sidde skærmet fra de aktiviteter, der i øvrigt foregår i huset.

Vi skal henstille til, at advokaterne meddeler den forælder, der skal sørge for at transportere barnet til retten i forbindelse med en børnesamtale, at børnene ikke skal medbringes fra retsmødets start og sidde ude foran retssalene og vente. Det kan være en både utryg og voldsom oplevelse for et barn, ligesom der kan være risiko for, at hovedforhandlingen trækker ud, så børnene bliver utålmodige. Der bør laves en aftale med et familiemedlem eller en anden person, som barnet er tryg ved, der kan bringe barnet til retten.

Retten etablerer samtidig en ny indgang, som kan benyttes af børn og deres ledsagere, når de skal til børnesamtaler. Indgangen er beliggende til højre for hovedindgangen (ned mod åen). Ved denne indgang kan man ringe på, hvorefter en af rettens ansatte vil bringe barnet og den, der er med som ledsager, gennem rettens indre zone og op til børneventerummet.

 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2019 
Retten i KoldingseperatorKolding Åpark 11seperator6000 KoldingseperatorTelefon: 99686800seperatorEmail: kolding@domstol.dk