Hop til indhold

Københavns Byret

Københavns Byret holder i overensstemmelse med regeringens beslutning stort set lukket foreløbigt fra den 13. marts til og med den 13. april 2020. Det betyder, at næsten alle sager er aflyst.

Opmærksomheden henledes på, at telefonmøder gennemføres, med mindre parterne har fået direkte besked om, at mødet er aflyst.

Driften af særligt kritiske sagsområder opretholdes. Det gælder bl.a.:

·         Grundlovsforhør

·         Fristforlængelser

·         Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster

·         Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

·         747 forhør, der ikke kan udsættes

·         Fogedforretninger, der ikke kan udsættes. Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

·         Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

·         Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis

Følgende sager er som udgangspunkt aflyst:

·         Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·         Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·         Fogedsager, bortset fra de mest hastende

·         Dødsboskiftesager

·         Notarialforretninger (underskriftsprøver kan indleveres i Annekset, Slutterigade 1)

De involverede parter, domsmænd mv. vil få direkte besked.

Der arbejdes i et vist omfang hjemmefra, så der kan sendes e-mail til de enkelte afdelinger (se under Praktiske oplysninger).

Byretten kan i hastende tilfælde kontaktes på telefon 99687048 eller på kobenhavn@domstol.dk

 

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 25-03-2020 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk