Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

 

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

     Øvrige straffesager: Berammelsestid 6-8 måneder 

      Voldssager indenfor 37 dage

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 4 uger efter svarskrift er       modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2-3 måneder 
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
    o
    ½ dags varighed: Om 4-5 måneder
    o  1 dags varighed: om 6- 8 måneder
   

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid.

Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret. Er kontaktpersonen tilmeldt e-boks sendes brevet til kontaktpersonens e-boks.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for skifteretsattester er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boafgiftsberegninger er 2-3 uger.
 • Skifterettens aktuelle sagsbehandlingstid for boafgiftsberegninger er 2-3 uger

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 2-4 uger 
 • Konkurs: Berammelsestid 3-14 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 2-3 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 8 uger 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-4 uger for første møde på kontor, herefter 2-3 uger for effektiv udsættelse
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8-9 uger

Familieretten

 • Retten kan tilbyde tid til hovedf orhandling             

                  0  Forældreansvarssager: Om 4-12 uger

 • Tvangsfuldbyrdelse: Berammelse 1-3 uger

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 06-03-2020 
Retten i HorsensseperatorGodsbanegade 2seperator8700 HorsensseperatorTelefon: 76254500seperatorEmail: horsens@domstol.dk