Hop til indhold
 

Retten i Holstebro minimerer ligesom andre offentlige myndigheder aktiviteten mest muligt for at begrænse spredningen af smitte med COVID-19.

Det betyder, at Retten i Holstebro som udgangspunkt er lukket.

Næsten alle retsmøder samt møder i skifteretten og fogedretten er aflyst fra med i dag og til og med fredag den 27. marts. Afdelingskontoret i Thisted er helt lukket i hele perioden.

Danmarks Domstole har identificeret de særligt kritiske sagsområder, hvor driften skal opretholdes:

·  Grundlovsforhør

·  Fristforlængelser

·  Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster

·  Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

·  § 747 forhør, der ikke kan udsættes

·  Fogedforretninger, der ikke kan udsættes

·  Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

·  Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

·  Visse konkurssager af hastende karakter

·  Der kan være andre sager, som efter en konkret vurdering alligevel vil blive behandlet

Beslutningen om udelukkende at prioritere ovenstående sager ved domstolene vil betyde, at en række væsentlige sagsområder vil blive nedprioriteret, og at sagerne indtil videre udsættes. Det gælder følgende sagsområder:

·  Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·  Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·  Fogedsager, bortset fra de mest hastende

·  Dødsboskiftesager

·  Fremstillinger i fogedretten

·  Notarialforretninger

Hvis du er erhvervskunde og skal have foretaget en notarforretning, bedes du kontakte retten telefonisk på telefon 99685400 på hverdage mellem kl. 8.30 og 15.00 med henblik på at aftale tid for forretningen.

Har du en sag af meget hastende karakter, kan du skrive til den pågældende afdelings postkasse. Mails vil løbende blive vurderet vedrørende sagens omfang. Hvis henvendelsen ikke vedrører en kritiske sag, kan den ikke forventes behandlet før ovennævnte anbefaling fra statsministeriet er bortfaldet.

Yderligere nyheder kommer på domstol.dk klik øverst på siden.

 

Hovedmailen

holstebro@domstol.dk

Administrationen

adm.hol@domstol.dk

Retssekretariatet

ret.hol@domstol.dk

Fogedretten 

foged.hol@domstol.dk  

Skifteretten 

skifte.hol@domstol.dk

Kassen

kasse.hol@domstol.dk

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 17-10-2017 
Retten i HolstebroseperatorStationsvej 58seperator7500 HolstebroseperatorTelefon: 99685400seperatorEmail: holstebro@domstol.dk