Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Narkokriminalitet 

Narkokriminalitet straffes efter § 191 og/eller lov om euforiserende stoffer, der i grove tilfælde har en strafferamme på 16 år.

I kriminalitet, der vedrører euforiserende stoffer, skelnes der mellem hvilke stoffer en person er tiltalt for at besidde. Hash bliver eksempelvis ikke straffet nær så hårdt som amfetamin eller kokain. Mange af de sager, hvor politiet finder små mængder euforiserende stoffer på eller hos en person, straffes normalt med en bøde som kun kommer for retten, hvis den tiltalte nægter sig skyldig.

Du kan finde loven om euforiserende stoffer her.

Eksempel på en almindelig narkosag

Hansen er i pengeproblemer, derfor beslutter han sig for at forhandle amfetamin. Han køber 50 gram amfetamin, som han sælger med fortjeneste, dog går en del af stoffet til eget brug, og fortjenesten er derfor ikke så stor, som han havde regnet med. Derfor køber Hansen yderligere 100 gram, som han ligeledes vil sælge.

Inden Hansen får solgt sit amfetamin, bliver han anholdt og sigtet af politiet. Politiet konfiskerer de 100 gram amfetamin og finder gennem efterforskning ud af, at Hansen gennem en periode har solgt stoffer.

Under retsmøderne skal anklagemyndigheden bevise, at Hansen har gjort sig skyldig i handel med euforiserende stoffer. Et typisk bevis i sådanne sager er, at Hansen blev anholdt med 100 gram amfetamin på sig. På grund af den relativt store mængde er det usandsynligt, at stofferne kun er til eget forbrug. I mange tilfælde vil politiet udstyre anklagemyndigheden med beviser i form af overvågning og eventuelle vidner.

I dette eksempel er skyldsspørgsmålet todelt. Der er ikke nogen tvivl om, at Hansen er skyldig i at besidde en stor mængde euforiserende stoffer. Men der kan være tvivl om, hvorvidt han kan kendes skyldig i at sælge euforiserende stoffer. Typisk vil den store mængde, vidneudsagn og overvågning dog være nok til, at Hansen ligeledes kendes skyldig i videresalg af euforiserende stoffer.

En typisk dom er 8 måneders ubetinget fængsel.

Dog kan der være formildende omstændigheder. Det kan f.eks. være formildende, hvis Hansen efter forbrydelsen er kommet ud af sit misbrug og har nogle fremtidsudsigter uden for det kriminelle miljø – dette kunne være en læreplads. Er det tilfældet, kan straffen gøres betinget, dog vil der ofte blive lagt en betragtelig mængde samfundstjeneste oveni.

Skærpende omstændigheder

I narkosager er der en række specielle skærpende omstændigheder, hvis man indfører, udfører, sælger eller fremstiller euforiserende stoffer. Dette vil populært sagt sige, at smugleri og fremstilling betragtes som en skærpende omstændighed.

En anden typisk skærpende omstændighed er indsmugling af stoffer i fængsler og andre sikrede institutioner. Hvis Hansen blev taget med amfetamin inde i fængslet, ville hans straf være betydeligt hårdere.

I en del af de narkosager, som kommer for retten, er der desuden ofte personer, som tidligere har været straffet for lignende kriminalitet, hvilket også betragtes som en skærpende omstændighed.

Du kan læse mere om skærpende og formildende omstændigheder i kap. 10 § 81 og § 82 i straffeloven.

Til top Sidst opdateret: 10-10-2008 
Retten i HjørringseperatorSct. Knuds Park 8seperator9800 HjørringseperatorTelefon: 99685600seperatorEmail: hjorring@domstol.dk