Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

E-mail henvendelser 

Nedenstående mail-adresser kan benyttes til rettens afdelinger, herunder fremsendelse af sikker mail.

Hovedmail: hjorring@domstol.dk

Alle nye sager (stævning, betalingspåkrav, konkursbegæring m.v.) sendes til rettens hovedmail, som er: -  hjorring@domstol.dk

Øvrige henvendelser bedes rettes til afdelingernes mailadresser, som er:
Fogedretten:
foged.hjo@domstol.dk
Retsafdelingen: ret.hjo@domstol.dk
Skifteretten:
skifte.hjo@domstol.dk

Administrationen: adm.hjo@domstol.dk
Kassen: adm.hjo@domstol.dk
 

Retningslinjer for brug af E-mail ved Danmarks Domstole.

Det offentlige er i gang med at afskaffe papirbreve. Målet er, at det skal være billigere, lettere og hurtigere at kommunikere med det offentlige.

Det gælder også for Danmarks Domstole, som i løbet af efteråret 2013 vil øge og ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post.

Fra den 1. oktober 2013 er der fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Retten i Hjørring vil derfor fremover sende og modtage mere korrespondance via e-mail.

E-mailen erstatter samtidig retternes brug af fax. Du kan derfor ikke forvente at kommunikere med retten pr. fax efter den 1. oktober 2013.

Læs mere om retningslinjerne her.

 

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer, hvis du kender det.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excel. Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Send sikker digital post

Når du sender en almindelig e-mail, kan det betragtes som at sende et åbent postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser mailen. 

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Personfølsomme oplysninger er f.eks. information om cpr.nr., strafbare forhold, race og etnisk baggrund og væsentlige sociale problemer.

Den digitale postkasse (e-Boks):

Du kan sende en e-mail sikkert til retten fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk eller borger.dk/virk.dk. Den digitale postkasse er gratis og giver hurtigt adgang til sikker post mellem dig og det offentlige.

 

Find hjælp og vejledning til at sende mails via din digitale postkasse (e-Boks) her:

Rettens sikre mailadresser (kun for professionelle brugere):

Ønsker du at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til følgende af rettens mailadresser:

Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til

Rettens hovedmail: hjorring@domstol.dk

Husk at installere hjælpeprogram på din computer og downloade certifikatet (den offentlige nøgle) til vedkommende afdelings mailadresse, inden du sender e-mailen.

Læs mere om, hvordan du installerer signatur og downloader rettens certifikater her.

Vær opmærksom på:

  • Retterne sender kun fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger på sikker e-mail. Sender du en e-mail, der indeholder fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger, som en almindelig usikker mail, vil retten besvare din henvendelse via sikker e-mail eller pr. brev.
  • Indeholder din mail en virus, vil retten ikke modtage den. Retten kan af samme grund ikke besvare din henvendelse.
  • Processkrifter, blanketter og andre retslige meddelelser, der kræver personlig underskrift, kan fortsat ikke sendes pr. e-mail, men skal fremsendes på papir.
  • Det er ikke muligt at sende en sikker e-mail direkte til den enkelte sagsbehandler.

Til top Sidst opdateret: 04-05-2017 
Retten i HjørringseperatorSct. Knuds Park 8seperator9800 HjørringseperatorTelefon: 99685600seperatorEmail: hjorring@domstol.dk