Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skifteretten 

I skifteretten behandler vi sager, hvor formuer skal skifte hænder i forbindelse dødsfald, konkurs m.v.
Skiftesager kan eksempelvis være ved et dødsbo, hvor den afdødes formue skal fordeles mellem arvingerne. Ligeledes hvis et firma går konkurs, og de resterende værdier skal overdrages til kreditorerne. Det kan også nævnes, at afdelingen blandt andet  også behandler anmodninger om gældssanering.

De oftest stillede spørgsmål

Følgende er en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med et dødsboskifte.

Hvad er en dødsanmeldelse?

En dødsanmeldelse er en anmeldelse af en persons død. Selve anmeldelsen er et dokument, som skifteretten modtager af bedemanden. På anmeldelsen er der anført en kontaktperson. Kontaktpersonen modtager den første henvendelse fra skifteretten. 

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er en attest fra skifteretten om, hvordan et dødsbo skal behandles. Skifteretsattesten udgør en legitimation for, hvem der er arvinger til afdøde (eksempelvis ægtefælle og slægtninge). Skifteretsattesten dokumenterer således arvingernes ret til at disponere over boet. Skifteretsattesten udfærdiges af skifteretten og sendes herefter til den af arvingerne, der står anført som kontaktperson.

Hvornår kan arvinger disponere over afdødes konto/i?

Arvinger kan disponere over afdødes konto/i, når kontaktpersonen har modtaget skifteretsattesten fra skifteretten.

Hvornår kan boligen tømmes?

Når kontaktpersonen har modtaget skifteretsattesten friviges boet, og arvingerne kan frit disponere over boets aktiver. Hvis boligen tømmes inden kontaktpersonen har modtaget skifteretsattesten, er det på arvingernes eget ansvar, og skifteretten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle tvister arvingerne imellem.

Hvem skal betale for begravelsen?

Hvis der er midler til det i boet, betales begravelsen heraf. Begravelsesregningen går forud for andre regninger, der måtte være i boet. Vedkommende som bestilte begravelsen vil modtage regningen for begravelsen. Hvis ikke der er midler i boet til at betale begravelsen med, hæfter vedkommende som bestilte begravelsen for betaling af begravelsen.

Hvad er proklama?

Proklama er en annonce i Statstidende, hvor afdødes død offentliggøres. Dette sker for at sikre, at mulige arvinger og/eller folk med tilgodehavende i afdødes bo, har mulighed for at give sig til kende, og anmelde deres krav. Anmeldelse skal ske inden 8 uger, til kontaktpersonen som står anført i annoncen. Anmeldes et krav ikke inden de 8 uger, bortfalder kravet. Proklama skal indsendes til Statstidende via skifteretten.

Kan man indsende blanketter vedrørende dødsboet elektronisk?

Ja, såfremt blanketterne indeholder en original underskrift, kan disse indscannes og sendes til skifte.hjo@domstol.dk.

Kan jeg fortryde, at jeg har vedgået arv og gæld?

Det er muligt at fortryde, at man har vedgået arv og gæld, såfremt gælden overstiger boets aktiver. Dette kaldes en udbakning. Du må dog ikke have brugt af boets midler til betaling af egne regninger, men blot have betalt regninger vedrørende boets udgifter. Skulle du have brugt af boets midler til betaling af egne regninger, skal beløbet tilbagebetales. Boet vil efterfølgende via skifteretten blive behandlet af en bobestyrer.

 

E-mail: skifte.hjo@domstol.dk

Konkursbegæringer sendes til:   skifte.hjo@domstol.dk

Telefon: 99 68 56 00

Til top Sidst opdateret: 16-04-2018 
Retten i HjørringseperatorSct. Knuds Park 8seperator9800 HjørringseperatorTelefon: 99685600seperatorEmail: hjorring@domstol.dk