Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om vold med døden til følge 
24-06-2019 

Dom i nævningesag om vold med døden til følge

To mænd dømt for vold med døden til følge.

To mænd på henholdsvis 27 og 30 år, der ved et nævningeting ved Retten i Hjørring var tiltalt for principalt drab, subsidiært grov vold med døden til følge, blev frifundet for drab, men fundet skyldige i den subsidiære tiltale for grov vold med døden til følge ved den 13. oktober 2018 på gaden i Hirtshals at have slået og sparket en rumænsk mand således, at han afgik ved døden. De tiltalte havde forinden mødt rumæneren på et værtshus, hvor de aftalte, at den ene skulle lokke rumæneren udenfor, idet de tiltalte ville give ham bank.

Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på voldens grovhed, og at volden blev udøvet af de tiltalte i forening mod et i situationen værgeløst offer efter en vis planlægning. Retten fastsatte straffen for den 27-årige til 6 års fængsel, idet det var lagt til grund, at han havde udøvet den væsentligste del af den grove vold. Retten fastsatte straffen for den 30-årige til 4 års fængsel, idet der herved var taget hensyn til hans mindre andel i den grove vold.

Retten fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at volden havde baggrund i forurettedes eventuelle homoseksualitet. Retten fandt, at baggrunden for overfaldet var, at de tiltalte antog, at rumæneren var pædofil. Retten fandt imidlertid, at den omstændighed ikke kunne anses for omfattet af strafskærpelsesgrunden i straffelovens § 81, nr. 6, der vedrører, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

De tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke af dommen til Vestre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 24-06-2019 
Retten i HjørringseperatorSct. Knuds Park 8seperator9800 HjørringseperatorTelefon: 99685600seperatorEmail: hjorring@domstol.dk