Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.
 
Straffesager
· Straffesager: Berammelsestid 3 måneder
 
Civile sager
· Første (telefon-) møde: Berammelsestid 8 uger efter svarskrift er modtaget
· Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 6 uger  
· Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
·   ½ dags varighed: Om 5 måneder
·   1 dags varighed: Om 7 måneder
·   Forældreansvarssager: Om 2,5 måneder
 
Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her
 
Dødsboer
· Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter at have
  modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
· Senest 3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender
  skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
· Senest 1-2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af
  boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets
  kontaktperson

Insolvenssager 
Denne type sager behandles ikke ved Retten i Glostrup men ved Sø- og Handelsretten. Se Sø- og handelsrettens hjemmeside for nærmere information om ekspeditionstiderne for sager angående Gældssanering, Konkurs og Tvangsopløsning.
 
Fogedsager
·  Almindelig udlægssag: Berammelsestid 23-24 uger
·  Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 10-12 uger
·  Tvangsauktion: Berammelsestid 9 uger

Familiesager
· Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling af forældreansvarssager om 2
   måneder
· Retten kan tilbyde tid til retsmøder i tvangsfuldbyrdelsessagerne indenfor
  14 dage
Aktindsigt
Anmodninger om aktindsigt skal behandles inden for 7 dage, medmindre det undtagelsesvist ikke er muligt, f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet, jf. retsplejelovens § 41 e, stk. 3.

Retten i Glostrup behandler anmodninger om aktindsigt hurtigst muligt og så vidt det kan lade sig gøre inden for fristen på 7 dage. I sager med stor offentlig bevågenhed og i store sager, hvor retten modtager et stort antal anmodninger om aktindsigt i større omfang, vil man dog kunne opleve længere ekspeditionstid.

 

Til top Sidst opdateret: 26-09-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk