Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedens befordring 

 
Fogedretten har en befordringsaftale med Klintø v/Thomas Klintø-Nielsen, cvr. 34910022. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2018.
 
Fogedretten anvender følgende fremgangsmåde på udkørende fogedforretninger:
 
Hverdagen før en køredag sender fogedretten senest kl. 11 en liste til Klintø med oplysninger om antallet af berammede fogedsager med tilknyttede relevante oplysninger. Klintø lægger køreruten efter fogedrettens anvisninger, og kørelisten returneres til fogedretten. Fogedretten sender dernæst kørelisten videre til rekvirenterne eller deres repræsentanter pr. mail. Kørelisten sendes senest kl. 13.30 hverdagen inden køredagen. Det vil fremgå af listen, hvornår der skal gives møde på adressen i den enkelte sag.
 
Hvis en sag tilbagekaldes over for fogedretten (anvend: foged.glo@domstol.dk) inden kl. 11.00 på hverdagen før køredagen, skal der ikke betales befordringsudgifter. Hvis en sag tilbagekaldes efter kl. 11 på hverdagen før køredagen, vil rekvirenten blive pålagt foreløbigt at betale befordringsudgifter med et fast beløb på 280 kr. pr. sag.
 
Hvis skyldneren betaler til rekvirenten under retsmødet på adressen, skal skyldneren, ud over det beløb, som rekvirenten har til gode, betale et fast beløb på 280 kr. pr. sag til dækning af befordringsudgifterne.  
 
Befordringsudgifterne fordeles i øvrigt ligeligt ved, at dagens samlede befordringsudgift deles med antallet af gennemførte sager. Klintø fakturerer rekvirenterne via oplysningerne på kørelisten uden fogedrettens mellemkomst.
 
Rekvirenten skal selv indgå aftaler med flyttefirma og låsesmed. Vestegnens Politi har en fast aftale med flyttefirmaet Gundermann´s Eftf. A/S, tlf. 36 72 73 74, om opbevaring af bohave.
Til top Sidst opdateret: 07-09-2018 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk