Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digital kommunikation 

Retten i Glostrup kan modtage og sende sikker e-post.

Processuelle dokumenter kan i flere sagstyper sendes til retten pr. e-mail. 

Almindelige fogedsager kan ikke sendes pr. e-mail.

Øvrige fogedsager, betalingspåkrav og stævninger skal sendes til  nysag.glo@domstol.dk

Særligt vedrørende dødsboskifte: Anmodninger, fuldmagter og endelige opgørelser kan ikke sendes digitalt.

Bemærk, at hvis et dokument sendes pr. e-mail, skal det ikke også sendes til retten med almindelig post.

Hvis dokumenter sendes både pr. e-mail og med almindelig post uden at det fremgår meget tydeligt af fremsendelsesbrevet, vil det betyde længere sagsbehandlingstid.

Retten kan modtage sikker e-mail på nedenstående e-mailadresser.


 Hovedpostkasse glostrup@domstol.dk
 Nye sager nysag.glo@domstol.dk
 Administrationen adm.glo@domstol.dk
 Fogedafdelingen foged.glo@domstol.dk
 Skifteafdelingen skifte.glo@domstol.dk
 Straffesagsafdelingen straffe.glo@domstol.dk
 Civilafdelingen civil.glo@domstol.dk
 Småsager smaasag.glo@domstol.dk
 Bogholderi kasse.glo@domstol.dk
 Notaren notar.glo@domstol.dk
 Familieretten familie.glo@domstol.dk


Det tekniske

Retten kan alene håndtere vedhæftede dokumenter i formaterne Microsoft word (.doc og .docx), ODF (.odt), internetside (.htm el. .html), tekst (.txt), rich text format (.rtf), Adobe PDF (.pdf) og Microsoft excel (.xls og .xlsx). Andre dokumentformater vil derfor ikke blive håndteret.

Indkomne e-mails bliver kontrolleret for virus  dels ved hjælp af et centralt system fælles for alle domstole dels lokalt ved embedet. Hvis der til retten sendes e-mails, som indeholder virus eller programkode (makroer), vil disse blive afvist af IT-systemerne og afsenderen vil blive informeret. Sådanne e-mails kan ikke læses i retten og betragtes som ikke modtagne.

Sikker  e-mail
Læs her hvad det kræver for, at du kan kommunikere sikkert med retten.

Persondatalovens regler om digital afsendelse og modtagelse af fortrolige og/eller følsomme oplysninger skal iagttages, når der kommunikeres digitalt med retten.

Det betyder, at den digitale kommunikation mellem retten og brugerne skal ske på sikker e-mail i det omfang persondataloven foreskriver dette. Retterne sender derfor kun fortrolige og/eller følsomme oplysninger på sikker e-mail.

En e-mail, der er sendt som almindelig e-mail, bliver derfor ikke nødvendigvis besvaret pr. e-mail. Henvendelser med personfølsomme oplysninger bør derfor sendes som almindelig post pr. brev eller som sikker e-mail. 

Vær opmærksom på, at emnefeltet ikke krypteres - heller ikke, når der sendes sikkert. Du må derfor ikke angive navne eller personnumre i emnefeltet, fordi det blandt andet i sammenhæng med angivelse af sagstypen kan være i strid med persondataloven.

Læs mere om digital post på domstol.dk

 

 

Til top Sidst opdateret: 10-12-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk