Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om røveri mod Dansk Værdihåndtering 
15-04-2011 

Et enigt nævningeting ved retten i Glostrup har den 14. april 2011 afsagt dom i en sag om røveri mod Dansk Værdihåndtering i Brøndby.
Tiltalte, der er en 38-årig svensk statsborger, var tiltalt for røveri af særlig grov beskaffenhed, ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder, besiddelse af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, forsætlig fareforvoldelse, tyveri af særlig grov beskaffenhed og brugstyveri.
 
Et enigt nævningeting har fundet tiltalte skyldig i alle anklageskriftets punkter og idømt tiltalte fængsel i 10 år. Retten har derudover bestemt, at tiltalte skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
 
Retten lagde ved fastsættelsen af straffen blandt andet vægt på, at røveriet var begået under særdeles skærpende omstændigheder. Endvidere er der lagt vægt på, at det er fundet bevist, at tiltalte aftenen før røveriet var med til at køre en af skraldebilerne i venteposition. Udover dette har retten ikke kunnet fastlægge tiltaltes præcise rolle i forbindelse med røveriet eller de forberedende handlinger. Endelig er der lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for tilsvarende kriminalitet.
 
Det er bestemt, at straffen på de 10 års fængsel skal afkortes med 10 måneder, svarende til den tid, tiltalte har siddet fængslet på Filippinerne.
   
Sagen kort
 
Den 10. august 2008 blev der fra Dansk Værdihåndtering røvet ca. 62 mio. kr., hvoraf kun en mindre del er fundet.
 
Gerningsmændene, der var bevæbnede med automatvåben og bar skudsikre veste, skaffede sig adgang ved at gennembryde muren til virksomheden med en gummiged.
 
Forud for røveriet havde gerningsmændene brugsstjålet en række skraldebiler, der blev placeret på indfaldsvejene til politigården i Albertslund og til Dansk Værdihåndtering, for at afspærre politiets adgang. Skraldebilerne var sat i brand eller forsøgt sat i brand, og der var spredt partisansøm blandt andet på Holbæk-motorvejen. Dette medførte færdselsuheld og nærliggende fare for trafikanters liv og førlighed. Gerningsmændene flygtede i 3 stjålne Audier, som de efterfølgende skjulte i en grusgrav i Sengeløse.
 
Ved retten i Glostrups dom af 15. september 2010 blev 14 andre mænd dømt i sagen. 13 af disse har anket dommen til landsretten.
Til top Sidst opdateret: 15-04-2011 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk