Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere medarbejder i SKAT straffet med 6 års fængsel 
07-12-2017 

En tidligere medarbejder i SKAT blev straffet med 6 års fængsel for bedrageri, misbrug af sin stilling og bestikkelse. En medtiltalt fik 5 års fængsel for bedrageri.
Retten i Glostrup har den 7. december 2017 fundet en nu 68-årig, tidligere medarbejder i SKAT og hans 47-årige ven skyldige i bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for SKAT for et beløb på godt 37 mio. kr.
 
Retten lagde blandt andet til grund, at de tiltalte kendte hinanden godt og havde indgået aftale om, at medarbejderen skulle indtaste urigtige oplysninger i SKATs sagsbehandlingssystem. Derved fik vennens selskab via en bank i Litauen udbetalt godt 37 mio. kr., selv om selskabet ikke var berettiget til det. Udbetalingen fandt sted i september 2007, mens medarbejderen var ansat hos SKAT i Ballerup.
 
Den tidligere medarbejder blev også fundet skyldig i at have misbrugt sin stilling som sagsbehandler i SKAT i forbindelse med udbetalingen af de 37 mio. kr.
 
Endvidere blev den tidligere medarbejder fundet skyldig i at have modtaget i alt 2.083.000 kr. i bestikkelse i årene 2006-11.
 
Retten afviste, at forholdene var forældede og ikke længere kunne straffes.
 
Retten fastsatte straffen for den tidligere medarbejder til fængsel i 6 år. Retten lagde vægt på forholdenes usædvanlige grovhed og omfang, herunder på, at bestikkelsen var modtaget over en lang periode, og på den andel i udbyttet ved bedrageriet, som medarbejderen havde fået, dels ved modtagelsen af de 2.083.000 kr. i bestikkelse og dels i forbindelse med nogle besøg hos vennen i USA.
 
Hverken den måde, sagsbehandlingen hos SKAT var tilrettelagt på, eller medarbejderens alder kunne føre til en lavere straf eller til, at straffen kunne gøres helt eller delvist betinget. Retten lagde i den forbindelse særlig vægt på den samfundsmæssige betydning af at opretholde befolkningens tillid til SKAT og SKATs medarbejdere.
 
Retten fastsatte straffen for vennen til fængsel i 5 år og lagde vægt på bedrageriets usædvanlige grovhed og omfang og på den berigelse, vennen havde opnået ved bedrageriet.
 
Retten bestemte desuden, at der kan konfiskeres 2.083.000 kr. hos den tidligere medarbejder og 37.416.285,18 kr. hos vennen.
 
Vennen blev endvidere frakendt retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.
 
Endelig blev de tiltalte dømt til at betale sagens omkostninger.

Begge de tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse. 

Sagen er behandlet med domsmænd under rettens j.nr. 15-8058/2017.
 
Dom afsagt den 7. december 2017.
Til top Sidst opdateret: 07-12-2017 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk