Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffet for at forvanske beviser efter togulykke på Storebæltsbroen 
03-10-2019 

En formand hos DB Cargo straffes med fængsel i 20 dage for at have overstreget navnet på den medarbejder, som inden ulykken den 2. januar 2019 foretog kontrol af læsningen af godstog
Sagsnummer: SS8185/2019

Sagen kort fortalt

Tiltalte var formand hos DB Cargo. En medarbejder havde foretaget kontrol af læsningen af godstoget og havde lagt ”læsselisten” på formandens skrivebord. Efter ulykken den 2. januar 2019 om morgenen bad Hovedkontoret om at modtage ”læsselisten”.

Da formanden blev kaldt ind til sin leder senere på formiddagen, overstregede han medarbejderens underskrift og notat ” 29/12 2018 ok = efterset af Jackie”.

Oplysningerne indgå i undersøgelsen af årsagen til ulykken, hvor 8 mennesker var omkommet.

Formanden blev tiltalt for at have forvansket oplysninger af betydning for en offentlig undersøgelse, jf. straffelovens § 125, stk. 1, nr.  

Sagens udfald

Formanden erkendte at have foretaget overstregningen, men kunne ikke forklare, hvorfor han havde gjort dette. Det overstregede var med bistand fra Rigspolitiets Kriminaltekniske afdeling blevet genskabt.

Uanset det fremstod som usikkert, hvorfor dette var sket, fandt retten det efter formandens egen forklaring bevist, at han derved havde forvansket genstande af betydning for en offentlig undersøgelse. Straffen blev fastsat til fængsel i 20 dage, som blev gjort betingede med en prøvetid.

Formanden skal betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato:

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 3. oktober 2019

 

Til top Sidst opdateret: 04-10-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk